3460691510-bo-dieu-khien-rexroth-viet-nam-song-thanh-cong-External-Power-UnitTop bai

3460691510 – Bộ điều khiển – Rexroth Việt Nam – Song Thành Công – External Power Unit

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

PT-510-MM-ST-24

MOXA Viet Nam

PT-510-MM-ST-48

MOXA Viet Nam

PT-510-SS-LC-24

MOXA Viet Nam

PT-510-SS-LC-48

MOXA Viet Nam

PT-510-MM-LC-24

MOXA Viet Nam

PT-510-MM-LC-48

MOXA Viet Nam

PT-510-SS-SC-HV

MOXA Viet Nam

PT-510-MM-SC-HV

MOXA Viet Nam

PT-510-MM-ST-HV

MOXA Viet Nam

PT-510-MM-LC-HV

MOXA Viet Nam

PT-510-SS-LC-HV

MOXA Viet Nam

PT-510-3S-SC-HV

MOXA Viet Nam

PT-510-3S-SC-24

MOXA Viet Nam

PT-510-3S-SC-48

MOXA Viet Nam

PT-510-4M-ST-24

MOXA Viet Nam

GNEXVAR2-M=B

E2S Viet Nam

GNEXVAR2-M=N

E2S Viet Nam

GNEXVAR2-M=S

E2S Viet Nam

GNEXVAR3-S=1

E2S Viet Nam

GNEXVAR3-S=2

E2S Viet Nam

GNEXVAR3-S=3

E2S Viet Nam

GNEXVAR3-S=4

E2S Viet Nam

GNEXVAR4-V=A1

E2S Viet Nam

GNEXVAR5-X=R

E2S Viet Nam

GNEXVAR5-X=S

E2S Viet Nam

GNEXVAR6-Y=A

E2S Viet Nam

GNEXVAR6-Y=B

E2S Viet Nam

GNEXVAR6-Y=C

E2S Viet Nam

GNEXVAR6-Y=G

E2S Viet Nam

GNEXVAR6-Y=M

E2S Viet Nam

Siemens Viet Nam

Model: 6DR5020-0NG00-0BA2

Positioner

IFM  Viet Nam

PI2602

Flush pressure sensor

IFM  Viet Nam

EVT067

Connecting cable with socket

IFM Viet Nam

TN2511

TN-045KCBD18-MFPKG/US/

Temperature sensor with display substitute

BECKHOFF Viet Nam

EL4028

Analog output

Ziehl-Abegg Viet Nam

Type: FN071-SDK.6F.V7P1

P/N: 141773  Fan

Schmersal Viet Nam

Code: 101123655

Description: IFL 8-18L-10TP-2130

Bot bai