823901-52 - EQN 1325 2048 62S12-78 K 0,00 .. 65B.. 4009 .. .. D EnDat01 37 01..-bo-ma-hoa-vong-quay-Heidenhain-viet-nam-song-thanh-cong-Rotary-encoder-with-integral-bearingTop bai

823901-52 – EQN 1325 2048 62S12-78 K 0,00 .. 65B.. 4009 .. .. D EnDat01 37 01.. – Bộ mã hóa vòng quay – Heidenhain Việt Nam – Song Thành Công – Rotary encoder with integral bearing

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

   

AWK-1131A-JP-T

MOXA Viet Nam

AWK-1127-US

MOXA Viet Nam

AWK-1127-EU

MOXA Viet Nam

AWK-1127-JP

MOXA Viet Nam

AWK-1127-US-T

MOXA Viet Nam

D1XC2X10RDC024EMSVX/Y

E2S Viet Nam

D1XVAR1-E=A

E2S Viet Nam

D1XVAR1-E=B

E2S Viet Nam

D1XVAR1-E=C

E2S Viet Nam

D1XVAR2-M=B

E2S Viet Nam

GE/Bently Navada

193D2414G003

Bray Controls Vietnam

Updated Part: 700031-113DA536/F=ACT,115V N4,300 IN-LB,30S,IRB

Electric Actuator

Phoenix Contact Vietnam

Code: 2864273

Description:  MINI MCR-SL-PT100-UI-NC

Phoenix Contact Vietnam

Code: 2864273

Description:  MINI MCR-SL-PT100-UI-NC

BECKHOFF Vietnam

Code: EL4022

Description:  2-channel analog output terminal / 2-KanalAnalog-Ausgangsklemme

BECKHOFF Vietnam

Code: EL4024

Description:4-channel analog output terminal 4…20 mA, 12

bit, 4 x 2-wire technology

BECKHOFF Vietnam

Code: EL4018

Description:

Balluff Vietnam

BIC007T

BIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 Inductive Couplers

Balluff Vietnam

BIC007U

BIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 Inductive Couplers

Microsonic Vietnam

Model: zws-15/CD/QS

zws ultrasonic sensors

Balluff Vietnam

BMF005H

BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2

Balluff Vietnam

BCC099A

BCC M454-0000-2A-RM020-005 Receptacles

Balluff Vietnam

BES0292

BES 516-213-E4-E-03 Inductive sensors

Balluff Vietnam

BES028L

BES 516-211-E4-E-03 Inductive Sensors

Flowline Vietnam

Code: LV10-5301

Vertical Buoyancy Level Switch; VERT BUOY 4.5″, PVDF, 3m WIRE 3/4″ NPT, STANDARD FILTER SCRN

Hans-Schmidt  Vietnam

Model: ZED-200

Tension Meters

Crydom Vietnam

Part No: 84137750

Gefran Vietnam

Model: PM-A-12-F-0200-3

Position sensors

Bot bai