Hổ trợ trực tuyến

Mr Thiên Skype Me™!
thien@songthanhcong.com
0928.197.780 - 0916.881.145

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 2
Lượt truy cập 324140

AB105STRDC24R/R – Đèn còi kết hợp báo động cháy nổ – E2S Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Alarm Sounder Xenon Strobe

ab105strdc24r-r-–-dèn-còi-két-họp-báo-dọng-cháy-nỏ-–-e2s-viẹt-nam-–-song-thành-cong-dại-diẹn-–-alarm-sounder-xenon-strobe.png

Liên hệ tư vấn

Mr Thiên

thien@songthanhcong.com

0928.197.780

live:phucthien_2

AB105STRDC24R/R – Đèn còi kết hợp báo động cháy nổ – E2S Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Alarm Sounder Xenon Strobe

 
AB105STRDC24R-R-den-coi-ket-hop-bao-dong-chay-no-e2s-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-o-viet-nam-Alarm-Sounder-Xenon-StrobeTop bai

AB105STRDC24R/R – Đèn còi kết hợp báo động cháy nổ – E2S Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Alarm Sounder Xenon Strobe

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
Simtronics Vietnam Product no. 499-813397
Mosquito net GD10P, steel mesh
FESTO Vietnam Model: DPA-100-10
Press booster ; Art number: 184519
Celduc Relais Vietnam Code: SCB941600
Solid state relay 2x12A/230Vac/2 Ctrl 8-30Vdc
Rotork/ Schischek Vietnam Model: InMax-30-SF
Rotork/ Schischek Vietnam MKK-M Mounting bracket Box to Max actuators size M
Rotork/ Schischek Vietnam InBox-Y/S Terminal box for InMax-..-Y or -S
Rotork/ Schischek Vietnam Model: InMax-5.10-SF
Rotork/ Schischek Vietnam MKK-S Mounting bracket Box to Max actuators size S
Rotork/ Schischek Vietnam InBox-Y/S Terminal box for InMax-..-Y or -S
Rotork/ Schischek Vietnam InBox-Y/S Terminal box for InMax-..-Y or -S
Rotork/ Schischek Vietnam Model: InMax-15-SF
Rotork/ Schischek Vietnam MKK-S Mounting bracket Box to Max actuators size S
Rotork/ Schischek Vietnam InBox-Y/S Terminal box for InMax-..-Y or -S
Rotork/ Schischek Vietnam KB-S Clamp for round shaft incl. bracket for Max size S
Norgen/IMI Norgren Vietnam Model: V206527A-B213R
VLV 5/2 SOL/SPR EXT FEED SDMO V20 SERIES
P+F Vietnam Model: IVI-KHD2-4HRX
Hepcomotion Vietnam Model: MB4SS
BUSH S/S STATIONARY
Hepcomotion Vietnam Model: W4X
DUALVEE GUIDE WHEEL “S” GRADE
NADI Vietnam C03I18D1B V???
V??? = coil voltage
Three Way Direct Acting Solenoid Valve
Union Elecom Vietnam Model: UP400S24
Power supply
Union Elecom Vietnam Model: UP400S24-F
Power supply (economy version, 220V using only)
Koehler Instrument Vietnam Model: K48700
Extraction Thimble
Bently Nevada Vietnam Model: 330104-00-05-05-02-CN
Bently Nevada Vietnam Model: 330130-045-00-CN
Dwyer Vietnam Model: 3000MR-0
Praxis-Automation Vietnam Model: 98.6.022.682.1
TFT VGA monitor 19″ Fl.Pan.mnt.Touch 24Vdc
 
Bot bai

Bài viết liên quan