am-8060

thong tin lien he ThienSTC 2

AM-8000 - Bộ tản nhiệt - Anritsu - STC Việt Nam

Flat Leaf Probes

STN Series

Type K Model STN-11K-010

Type E Model STN-11E-010

Type K Model STN-31K-010

Type E Model STN-31E-010

Type K Model STN-11K-200

Type E Model STN-11E-200

Type K Model STN-41K-010

Type E Model STN-41E-010

Type K Model STN-21K-010

Type E Model STN-21E-010

Type K Model STN-34K-015

Type E Model STN-34E-015

Type K Model STN-12K-015

Type E Model STN-12E-015

Type K Model STN-43K-010

Type E Model STN-43E-010

Type K Model STN-23K-100

Type E Model STN-23E-100

Screw Setting Probes

SC Series

Type K Model SC-31K-TS1-ANP

Type E Model SC-31E-TS1-ANP

Type K Model SC-32K-SG1-ANP

Type E Model SC-32E-SG1-ANP

Accessories for CR series

CRB Series

Type K Model CRB-K-TS1-ANP

Type E Model CRB-E-TS1-ANP

Soldering Iron Probes

CR Series

Type K Model CR-31K

Type E Model CR-31E

Type K Model CR-32K

Type E Model CR-32E

General Stationary

Surface Probes

S Series

Type K Model S-113K-01-1-TPC1-ANP

Type E Model S-113E-01-1-TPC1-ANP

Type K Model S-221K-01-1-TPC1-ANP

Type E Model S-221E-01-1-TPC1-ANP

Type K Model S-311K-00-1-TPC1-ANP

Type E Model S-311E-00-1-TPC1-ANP

Type K Model S-411K-01-1-TPC1-ANP

Type E Model S-411E-01-1-TPC1-ANP

Type K Model S-423K-01-1-TPC1-ANP

Type E Model S-423E-01-1-TPC1-ANP

Type K Model S-551K-01-1-TPC1-ANP

Type E Model S-551E-01-1-TPC1-ANP

Type K Model S-641K-01-1-TPC1-ANP

Type E Model S-641E-01-1-TPC1-ANP

Type K Model S-780K-GW1-ANP

Type E Model S-780E-GW1-ANP

 

Model nhiệt kế series AM-8000 là thiết bị cầm tay nhỏ gọn lưu trữ dữ liệu đo lường trong bộ nhớ.

Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ sau đó có thể được chuyển sang máy tính thông qua phần mềm chuyên dụng để phân tích sau này hoặc sử dụng khác.

 

Tính năng, đặc điểm

 • Giao diện
  Liên kết tới PC bằng USB hoặc RS-232C.
 • Số lượng đầu vào
  mô hình 6ch (có khả năng lưu trữ 60.000 phép đo) hoặc mô hình 12ch (có khả năng lưu trữ 120.000 phép đo)
 • Kiểu đầu vào
  Một mô hình nhiệt độ / điện áp đa chức năng cũng có sẵn để ghi đồng thời nhiệt độ và điện áp.
 • Khoảng thời gian
  Mô hình tốc độ cao có thể đo được khoảng 100ms.
  * Ngoại trừ đo từ xa.

Chức năng của dòng AM-8000

Mô hình

Giao diện

Số lượng đầu vào

Kiểu đầu vào

Khoảng thời gian

Loại K

Loại E

USB

RS-232C

6ch.

12ch.

Nhiệt độ.

V

Bình thường

Tốc độ cao

AM-8000K

AM-8000E

- -

- -

- -

- -

AM-8001K

AM-8001E

- -

- -

- -

AM-8050K

AM-8050E

- -

- -

- -

AM-8051K

AM-8051E

- -

- -

AM-8010K

AM-8010E

- -

- -

- -

- -

AM-8011K

AM-8011E

- -

- -

- -

AM-8060K

AM-8060E

- -

- -

- -

AM-8061K

AM-8061E

- -

- -

AM-8100K

AM-8100E

- -

- -

- -

- -

AM-8101K

AM-8101E

- -

- -

- -

AM-8150K

AM-8150E

- -

- -

- -

AM-8151K

AM-8151E

- -

- -

AM-8110K

AM-8110E

- -

- -

- -

- -

AM-8111K

AM-8111E

- -

- -

- -

AM-8160K

AM-8160E

- -

- -

- -

AM-8161K

AM-8161E

- -

- -

thong tin lien he ThienSTC