ANT-WDB-ANF-0407-ang-ten-thu-phat-cho-bo-thu-phat-khong-day-Dual-band-2.4-5GHz-Omni-directional-4-7-dBi-N-type-(female)-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

ANT-WDB-ANF-0407 - Ăng-ten thu phát cho Bộ thu phát sóng không dây - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

GPR-2500 N ATEX_Oxygen Transmitter, NEMA 4X Wall Mount, External Barriers, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex ia IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2500 S_Ambient Oxygen Monitor

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2500 S ATEX_Ambient Oxygen Monitor, External Barriers, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex ia IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2500 SB_Oxygen Transmitter

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2500 SN_Ambient Oxygen Monitor, NEMA 4X Enclosure

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2500 SN ATEX_Ambient Oxygen Monitor, NEMA 4X Enclosure, External Barriers, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex ia IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2600_Oxygen Analyzer

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2600 W_Oxygen Analyzer, Wall Mount

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-28_Oxygen Analyzer, Meets Standards for Explosion Proof Class 1, Division 1, Groups B,C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-28 ATEX_Oxygen Analyzer, Certified Explosion Proof - ATEX  II 2 G Ex d IIB or IIB+H2 T6 or T5

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 AIS_Analyzer System consisting of sample pump & switch, coalescing filter, 1/8" flexible tubing, SS tubing inserts, 20 terminals, manual valves, fiberglass enclosur

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 AIS ATEX_Oxygen Analyzer, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 AIS S ATEX_Ambient Oxygen Analyzer, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 AIS S UL_Ambient Oxygen Analyzer, Certified Intrinsically Safe - UL  Class I, Division 1, Groups C and D or ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 AIS UL_Oxygen Analyzer, Certified Intrinsically Safe - UL  Class I, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 AIS-LD ATEX_Oxygen Analyzer, Liquid Drain System, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 AIS-LD UL_Oxygen Analyzer, Liquid Drain System, Certified Intrinsically Safe - UL  Class I, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 IS ATEX_Oxygen Transmitter, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 IS S ATEX_Ambient Oxygen Transmitter, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 IS S UL_Ambient Oxygen Transmitter, Certified Intrinsically Safe - UL  Class I, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 IS UL_Oxygen Transmitter, Certified Intrinsically Safe - UL  Class I, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 IS-LD ATEX_Oxygen Transmitter, Liquid Drain System, Certified Intrinsically Safe - ATEX  II 2 G Ex d [ib] ib IIB T4

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2800 IS-LD UL_Oxygen Transmitter, Liquid Drain System, Certified Intrinsically Safe - UL  Class I, Division 1, Groups C and D

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2900_Oxygen Analyzer

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-2900 W_Oxygen Analyzer, Wall Mount

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-3000 T_PPM Oxygen Analyzer, Delete Bypass Valve

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-3100_Oxygen Purity Analyzer

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-3100 W_Oxygen Purity Analyzer, Wall Mount

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-35_Ambient Oxygen Monitor

Advanced Instrument Inc Viet Nam

GPR-35 CSA_Ambient Oxygen Monitor, CSA Certified

Advanced Instrument Inc Viet Nam

                                                                                                                          

thong tin lien he ThienSTC