APW040-bo-cap-nguon-cho-M-bus-bacnet-bo-chuyen-doi-tin-hieu-bo-nguon-stabilized-power-supply-for-m-bus-adf-web-viet-nam-adf-web-italy-song-thanh-cong-viet-nam

Top bai

APW040 - Bộ cấp nguồn cho Bộ chuyển đổi M-bus sang BACnet - ADF Web Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

TXFPB VER 1.2

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

BJSC-01 VER 1.4

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD_HIO VER 3.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

MZD-XK VER 4.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-CY

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-CY VER 3.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-ZK VER 3.3

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-RJ VER 1.2

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

MZD-HX VER 2.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

CTL-02 
LV CONTROL TERMINAL

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

KIN-16

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

ATC20A-ZK VER 3.0

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

BJSC-01 VER 1.4

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

ASC-16

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

MVC 196 E-01

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

PN: AHN12224 - 24VDC
10A 250V~
10A 30VDC

Panasonic

Transmitter ROSEMOUNT:
Model: 3051CG1A02A1BM5P1S5Q4.
Max Press: 0,0062MPa.
10,5÷55VDC; 4÷20mA.
Range: -2÷2Kpa.

ROSEMOUNT

Model: 0305RC22B11B4L4

ROSEMOUNT

XXXXX-0761-0012

ROSEMOUNT

Transmitter áp suất: ROSEMOUT
+Model: 3051CG4A22A1AM5B4
+ Max  Press: 25 Mpa
+ 10,5 ÷55 VAC, 4÷20 mA
+ Range: 0 ÷ 1 Mpa

ROSEMOUNT

 

 

Bot bai