AVF7000-F080-425-A1NN-N-thiet-bi-do-luu-luong-alia-viet-nam-song-thanh-cong-vortex-flowmeterTop bai

 

AVF7000-F080-425-A1NN-N - Thiết bị đo lưu lượng - Alia Việt Nam - Song Thành Công - Vortex Flowmeter

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
MTS Sensor Vietnam Code: ERM0600MD341A01
TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER
MTS Sensor Vietnam Code: ERM0650MD341A01
TEMPOSONICS E-Serie Gen II ER
MTS Sensor Vietnam Code: 254210
ROD END
MTS Sensor Vietnam Code: 370675
M12 5PIN CORD SET, FEMALE CONNECTOR 90DEGREE
Prominent Order No : 1035964
Vietnam Spare Parts Kit
Tempsense Vietnam FEVERSENS LTE-384
FEVER DETECTION BY THERMAL CAMERA ; FEVERSENS LTE-384
TEMPERATURE  RANGE : -20 ….120 Deg C ; 0…..500 Deg C
 
Tempsense Vietnam FEVERSENSE LITE (WITHOUT KIOSK AND COMPUTER)
FeverSense Lite Thermal + Visual Camera with Simple
PILZVietnam Code:  750008
Description: PNOZ s Set1screw terminals 45mm;
 
PILZVietnam Code:  750103
Description: PNOZ s3 24VDC 2 n/o
PILZVietnam Code:  502221
Description: PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
 
PILZVietnam Code:  540320
Description: PSEN cable axial M12 8-pole 5m
 
PILZVietnam Code:  533121
Description: PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
 
PILZVietnam Code:  570400
Description: PSEN ml b 1.1 unit
PILZVietnam Code:  630310
Description: PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
 
PILZVietnam Code:  512120
Description: PSEN 2.1-20/1actuator
 
PILZVietnam Code:  541080
Description: PSEN cs3.1   1 actuator
 
PILZVietnam Code:  630311
Description: PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
 
PILZVietnam Code:  773500
Description: PNOZ mo1p 4 so
PILZVietnam Code:  631181
Description: PSEN op SL Bracket L
 
PILZVietnam Code:  632025
Description: PSEN opII3H-s-30-090
PILZVietnam Code:  777585
Description: PZE X4P 24VDC 4n/o
PILZVietnam Code:  779211
Description: PNOZmulti Chipcard 1 piece 32kB
 
PILZVietnam Code:  504220
Description: PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
 
PILZVietnam Code:  772100
Description: PNOZ m B0
PILZVietnam Code:  772143
Description: PNOZ m EF 4DI4DOR

 

Bot bai