AWK-3131A-Bo-thu-phat-khong-day-industrial-access-point-wireless-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

AWK-3131A - Industrial Access Point Wireless - Bộ thu phát sóng không dây - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Quick Connect Male SS_FITN-1155

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Quick Connect Female Socket_FITN-1208

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Quick Connect Male Plug_FITN-1209

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Quick Connect_FITN-1224

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Filter_FLTR-1036

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Flow Indicator SS 1/8"_FM-1007-3

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Flowmeter SS_FMTR-1007-3

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Heater _H

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Heater Strip, DC Power_HDC

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Mounting Bezel, Panel_MP-2829

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Mounting Bezel, 19" Rack _MR-2829

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Output_OP-1-5V

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Output_OP-1V

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Output_OP-M

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Service_OS-P1057

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor Simulato_OSS-1

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Power, AC _PAC

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Probe Assy, SS High Temperature_PB-2165

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Probe Assy, SS Low Temperature_PB-2165-1

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Power, DC_PDC

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Panel Mount Enclosure _PM

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Pump_PUMP-1002

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Pump_PUMP-1002-1

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Pump_PUMP-1023

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Pump_PUMP-1024

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Remote Sensor_R

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Range Non-Standard Analyzer _R-1

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Rang ID, Relay Contacts_RC

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Range ID, 4-20 mA Output

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Range, Non-Standard_RNS

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Scrubber Assembly_SC-2734-6

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sensor Housing Assembly SS  (2600)_SH-1004-1-24

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sensor Housing Assy SS  (2900)_SH-1004-1-36

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sample / Calibration Module _B-3170

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sample System_SS-3393-7-1

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Sample System_SS-3542

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Valve Manual SS 3-way_VALV-1002

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Valve Manual SS 2-way Metering_VALV-1004

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Valve 3-Way 1/4" SS_VALV-1007

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Valve Manual SS 2-way 90 Degree Turn_VALV-1014

Advanced Instrument Inc Viet Nam

 

 

thong tin lien he ThienSTC