B300SND.png

thong tin lien he ThienSTC 2.png

B100 - B200 - B300 - B400 - H100 - H110 - Còi báo - Đèn báo - E2S Việt Nam - STC Việt Nam

B450TLA030B/[Y]

B450TLA Traffic LED 10-30V dc

E2S Vietnam

B450TLA230B/[Y]

B450TLA Traffic LED 90-230V ac

E2S Vietnam

B450TSB250B/[Y]

B450TSB Traffic Light 12-250V

E2S Vietnam

B450TDB250B/[Y]

B450TDB Traffic Light 12-250V

E2S Vietnam

B350TLA030B/[Y]

B350TLA Traffic LED 10-30V dc

E2S Vietnam

B350TLA230B/[Y]

B350TLA Traffic LED 90-230V ac

E2S Vietnam

B350TSB250B/[Y]

B350TSB Traffic Light 12-250V

E2S Vietnam

B300RTH012B/[Y]

B300RTH Rotating Bcn 12V dc

E2S Vietnam

B300RTH024B/[Y]

B300RTH Rotating Bcn 24V dc

E2S Vietnam

B300RTH115B/[Y]

B300RTH Rotating Bcn115V ac

E2S Vietnam

B300RTH230B/[Y]

B300RTH Rotating Bcn230V ac

E2S Vietnam

B400RTH012B/[Y]

B400RTH Rotating Bcn 12V dc

E2S Vietnam

B400RTH024B/[Y]

B400RTH Rotating Bcn 24V dc

E2S Vietnam

B400RTH115B/[Y]

B400RTH Rotating Bcn115V ac

E2S Vietnam

B400RTH230B/[Y]

B400RTH Rotating Bcn230V ac

E2S Vietnam

B300STR012B/[Y]

B300STR Xenon 5J 12V dc/ac

E2S Vietnam

B300STR024B/[Y]

B300STR Xenon 5J 24V dc/ac

E2S Vietnam

B300STR048B/[Y]

B300STR Xenon 5J 48V dc/ac

E2S Vietnam

B300STR115B/[Y]

B300STR Xenon 5J 115V ac

E2S Vietnam

B300STR230B/[Y]

B300STR Xenon 5J 230V ac

E2S Vietnam

B400STR024B/[Y]

B400STR Xenon 15J 24V dc/ac

E2S Vietnam

B400STR048B/[Y]

B400STR Xenon 15J 48V dc/ac

E2S Vietnam

B400STR115B/[Y]

B400STR Xenon 15J 115V ac

E2S Vietnam

B400STR230B/[Y]

B400STR Xenon 15J 230V ac

E2S Vietnam

B100STR030B/[Y]

B100STR Xenon 1J 10-30V dc/ac

E2S Vietnam

B100STR115B/[Y]

B100STR Xenon 1J 115V ac

E2S Vietnam

B100STR230B/[Y]

B100STR Xenon 1J 230V ac

E2S Vietnam

B200STR030B/[Y]

B200STR Xenon1J 10-30V dc/ac

E2S Vietnam

B200STR115B/[Y]

B200STR Xenon 1J 115V ac

E2S Vietnam

B200STR230B/[Y]

B200STR Xenon 1J 230V ac

E2S Vietnam

B300LDA050B/[Y]

B300LDA L.E.D Bcn 10-50Vdc

E2S Vietnam

B300LDA230B/[Y]

B300LDA LED Bcn 90-260V ac

E2S Vietnam

B400LDA050B/[Y]

B400LDA L.E.D Bcn 10-50V dc

E2S Vietnam

B400LDA115B/[Y]

B400LDA L.E.D Bcn 115V ac

E2S Vietnam

B400LDA230B/[Y]

B400LDA L.E.D Bcn 230V ac

E2S Vietnam

B100LDA030B/[Y]

B100LDA LED 10-30Vdc

E2S Vietnam

B100LDA230B/[Y]

B100LDA LED 90-230V ac

E2S Vietnam

B200LDA030B/[Y]

B200LDA LED 10-30Vdc

E2S Vietnam

B200LDA230B/[Y]

B200LDA LED 90-230V ac

E2S Vietnam

B300SLF250B/[Y]

B300SLF Status Lamp 12-250V

E2S Vietnam

B300SLH250B/[Y]

B300SLH Status Lamp 12-250v

E2S Vietnam

B300FLF012B/[Y]

B300FLF Blinking Lanp 12V dc

E2S Vietnam

B300FLF024B/[Y]

B300FLF Blinking Lamp 24V dc

E2S Vietnam

B300FLF048B/[Y]

B300FLF Blinking Lamp 48V dc

E2S Vietnam

B300FLF115B/[Y]

B300FLF Blinking Lamp 115V ac

E2S Vietnam

B300FLF230B/[Y]

B300FLF Blinking Lamp 230V ac

E2S Vietnam

B300FLH012B/[Y]

B300FLH Blinking Lamp 12V dc

E2S Vietnam

B300FLH024B/[Y]

B300FLH Blink Lamp 24V dc

E2S Vietnam

B300FLH115B/[Y]

B300FLH Blinking Lamp 115V ac

E2S Vietnam

B300FLH230B/[Y]

B300FLH Blink Lamp 230V ac

E2S Vietnam

B400SLF250B/[Y]

B400SLF Status Lamp 12-250V

E2S Vietnam

B400SLH250B/[Y]

B400SLH Status Lamp 12-250V

E2S Vietnam

B400FLF012B/[Y]

B400FLF Blinking Lamp 12V dc

E2S Vietnam

B400FLF024B/[Y]

B400FLF Blinking Lamp 24V dc

E2S Vietnam

B400FLF048B/[Y]

B400FLF Blinking Lamp 48V dc

E2S Vietnam

B400FLF115B/[Y]

B400FLF Blinking Lamp 115V ac

E2S Vietnam

B400FLF230B/[Y]

B400FLF Blinking Lamp 230V ac

E2S Vietnam

B400FLF24AB/[Y]

B400FLF Blinking Lamp 24V ac

E2S Vietnam

B400FLH012B/[Y]

B400FLH Blinking Lamp 12V dc

E2S Vietnam

B400FLH024B/[Y]

B400FLH Blinking Lamp 24V dc

E2S Vietnam

B400FLH115B/[Y]

B400FLH Blinking Lamp 115V ac

E2S Vietnam

B400FLH230B/[Y]

B400FLH Blinking Lamp 230V ac

E2S Vietnam

B100SLF250B/[Y]

B100SLF Status Lamp 12-250V

E2S Vietnam

B100FLF012B/[Y]

B100FLF Blinking Lamp 12V dc

E2S Vietnam

B100FLF024B/[Y]

B100FLF Blinking Lamp 24V dc

E2S Vietnam

B100FLF048B/[Y]

B100FLF Blinking Lamp 48V dc

E2S Vietnam

B100FLF115B/[Y]

B100FLF Blinking Lamp 115V ac

E2S Vietnam

B100FLF230B/[Y]

B100FLF Blinking Lamp 230V ac

E2S Vietnam

B200SLF250B/[Y]

B200SLF Status Lamp 12-250V

E2S Vietnam

B200FLF012B/[Y]

B200FLF Blinking Lamp 12V dc

E2S Vietnam

B200FLF024B/[Y]

B200FLF Blinking Lamp 24V dc

E2S Vietnam

B200FLF048B/[Y]

B200FLF Blinking Lamp 48V dc

E2S Vietnam

B200FLF115B/[Y]

B200FLF Blinking Lamp 115V ac

E2S Vietnam

B200FLF230B/[Y]

B200FLF Blinking Lamp 230V ac

E2S Vietnam

B200RAB001

B200 Right Angle Mount Bracket

E2S Vietnam

B200TMA001

B200 Tube Mount (137mm)

E2S Vietnam

B300RAB001

B300 Right Angle Mount Bracket

E2S Vietnam

B300TMA001

B300 Tube Mount (140mm)

E2S Vietnam

B400RAB001

B400 Right Angle Mount Bracket

E2S Vietnam

B400TMA001

B400 Tube Mount (145mm)

E2S Vietnam

B457513040E

Bulb Type: 4575 130V 40W E14

E2S Vietnam

B457523040E

Bulb Type: 4575 230V 40W E14

E2S Vietnam

BB261215E

Bulb Type: B26 26/12/15/E 15W

E2S Vietnam

BB261225E

Bulb Type: B26 26/12/25/E 25W

E2S Vietnam

BB2613015E

Bulb Type: B26 26/130/15/E 15W

E2S Vietnam

BB2613025E

Bulb Type: B26 26/130/25/E 25W

E2S Vietnam

BB2623515E

Bulb Type: B26 26/235/15/E 15W

E2S Vietnam

BB2623525E

Bulb Type: B26 26/235/25/E 25W

E2S Vietnam

BB263015E

Bulb Type: B26 26/30/15/E 15W

E2S Vietnam

BB263025E

Bulb Type: B26 26/24/25/E 25W

E2S Vietnam

BB264815E

Bulb Type: B26 26/48/15/E 15W

E2S Vietnam

BB264825E

Bulb Type: B26 26/48/25/E 25W

E2S Vietnam

BG351240E

Bulb Type: G35 12V 40W E14

E2S Vietnam

BG352440E

Bulb Type: G35 24V 40W E14

E2S Vietnam

BGS11025C27

Bulb:GLS 110/130V 25W ES Clear

E2S Vietnam

BGS24025C27

Bulb:GLS 240V 25W ES Clear

E2S Vietnam

BGS2525C27

Bulb:GLS 24/25V 25W ES Clear

E2S Vietnam

BJC20W12VCL

Halogen Bulb JC 20W 12v

E2S Vietnam

BJC20W24VCL

Halogen Bulb JC 20W 24v

E2S Vietnam

BJC35W12VCL

Halogen Bulb JC 35W 12v

E2S Vietnam

BJC35W24VCL

Halogen Bulb JC 35W 24v

E2S Vietnam

BJCD25W120VCL

Halogen Bulb JCD 25W 110-130v

E2S Vietnam

BJCD25W230VCL

Halogen Bulb JCD 25W 220-250v

E2S Vietnam

BJCD40W120VCL

Halogen Bulb JCD 40W 110-130v

E2S Vietnam

BJCD40W230VCL

Halogen Bulb JCD 40W 220-250v

E2S Vietnam

BR10125B

Bulb 10/12/5/B 5W 12vdc

E2S Vietnam

BR101305B

Bulb 10/130/5/B 5W 110/130vac

E2S Vietnam

BR102305B

Bulb 10/230/5/B 5W 230vac

E2S Vietnam

BR10245B

Bulb 10/24/5/B 5W 24vdc

E2S Vietnam

BR10485B

Bulb 10/48/5/B 5W 48vdc

E2S Vietnam

BR11710301C

B300 90° wall bracket

E2S Vietnam

MB-B350T-M

Mounting brkt B350TSB/TLA

E2S Vietnam

MB-B350T-S

Mounting brkt B350TSB/TLA

E2S Vietnam

MB-B450T-M

Mounting brkt B450TSB/TDB/TLA

E2S Vietnam

MB-B450T-S

Mounting brkt B450TSB/TDB/TLA

E2S Vietnam

B300SND030G

B300SND 12-30V dc/ac - Grey

E2S Vietnam

B300SND230G

B300SND 40-260V dc/ac - Grey

E2S Vietnam

B400SND030G

B400SND 10-30V dc/24V ac- Grey

E2S Vietnam

B400SND230G

B400SND 40-260V dc/ac - Grey

E2S Vietnam

H100T030G

H100T 12-30V dc/ac

E2S Vietnam

H100T230G

H100T 40-260V dc/ac

E2S Vietnam

H100B030G

H100B 12-30V dc/ac

E2S Vietnam

H100B230G

H100B 40-260V dc/ac

E2S Vietnam

H110T030G

H110T 10-30V dc (24V ac+/-10%)

E2S Vietnam

H110T230G

H110T 40-260V dc/ac

E2S Vietnam

thong tin lien he ThienSTC