BExBGL2DPDC024AB3A1RR-den-bao-hieu-den-bao-dong-khan-cap-e2s-viet-nam-e2s-uk-song-thanh-cong-viet-nam-Explosion-Proof-L.E.D.Status-Light-&-BeaconTop bai

BExBGL2DPDC024AB3A1R/R - Đèn báo động khẩn cấp - E2S Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Explosion Proof L.E.D.Status Light & Beacon

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

STASTO Vietnam

Model: BA008-212-L

Ball valve made of brass;

EN331:1998+A1:2010; for inflammable gases; female thread; seals PTFE/NBR; medium temperature -20...+60°C; hand lever steel; RP2 1/2"; nominal diameter 65mm; pressure range 0-5bar; length 152mm.

STASTO Vietnam

Model: 5980-11/2"

Ball valve made of brass; EN331:1998+A1:2010; for inflammable

gases; female thread; seals PTFE/NBR; medium temperature -20...+60°C; hand lever steel; RP1 1/2"; nominal diameter 40mm;

pressure range 0-5bar; length 108mm

STASTO Vietnam

Model: 5980-2"

Ball valve made of brass; EN331:1998+A1:2010; for inflammable

gases; female thread; seals PTFE/NBR; medium temperature -20...+60°C; hand lever steel; RP 2"; nominal diameter 50mm;

pressure range 0-5bar; length 127mm

STASTO Vietnam

Model: BA008-212-L

Ball valve made of brass; EN331:1998+A1:2010; for inflammable

gases; female thread; seals PTFE/NBR; medium temperature -20...+60°C; hand lever steel; RP 21/2"; nominal diameter 65mm;

pressure range 0-5bar; length 152mm

STASTO Vietnam

Model: 5980-11/4"

Ball valve made of brass; EN331:1998+A1:2010; for inflammable

gases; female thread; seals PTFE/NBR; medium temperature -20...+60°C; hand lever steel; RP 11/4"; nominal diameter 32mm;

pressure range 0-5bar; length 96mm

STASTO Vietnam

Model: BA233-38-L

High pressure ball valve; female thread; body zinc plated steel; ball steel; seals POM/NBR; medium temperature -20...+100°C; for liquids;

G 3/8"; nominal diameter 10mm; pressure range 0...500bar; length 72mm

STASTO Vietnam

Model: BUW6-080-DSES-L

Butterfly valve, Handlever 10 positions DN80, wafer type, PN10/16/A150, 0-16bar body GGG40, disc and shaft AISI316, liner EPDM ; Note: type 5980 is not available with NPT-thread

PROVA Vietnam

Model: PROVA 710

Micro-Ohmmeter

Balluff Vietnam

BTL0F9A

BTL5-E17-M0175-R-S32 Magnetostrictive Sensors

Balluff Vietnam

BTL0320

BTL5-E10-M0100-P-S32 Magnetostrictive Sensors

IFM Vietnam

Code: AC2024

AirBox 2DI 2PO M12

SHO-05SM OPTION: 147B001650C

Watts Viet Nam

SH-SE-32

Sejin hydraulics Viet Nam

SH-SE-40

Sejin hydraulics Viet Nam

SH-SE-48

Sejin hydraulics Viet Nam

SHT 4700D

Sunghwa Detector Viet Nam

 

 

Bot bai