BExP3S0X3L0

BExP3S0X3L0 - Plated Assemblies - E2S Việt Nam - STC Việt Nam

 

LIST CODE:

BEXTS110DFAC115[E][M][S][V][X]

BExTS110D 115V ac Sontel

E2S Vietnam

BEXTS110DFAC230[E][M][S][V][X]

BExTS110D 230V ac Sontel

E2S Vietnam

BEXL15DFR008[E][M][S][V][X]

BExL15D 15W 8Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL15DFR016[E][M][S][V][X]

BExL15D 15W 16Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL15DFV100[E][M][S][V][X]

BExL15D 15W 100V line L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL15DFV1070[E][M][S][V][X]

BExL15D 15W 70V line L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL15E100V

BExL15E 15W 100V line L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL15E16R

BExL15E 15W 16Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL15E70V

BExL15E 15W 70V line L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL15E8R

BExL15E 15W 8Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL25DFR008[E][M][S][V][X]

BExL25D 25W 8Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL25DFR016[E][M][S][V][X]

BExL25D 25W 16Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL25DFV070[E][M][S][V][X]

BExL25D 25W 70V line L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL25DFV100[E][M][S][V][X]

BExL25D 25W 100V line L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL25E100V

BExL25E 25W 100V line L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL25E16R

BExL25E 25W 16Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXL25E8R

BExL25E 25W 8Ohm L/Spkr

E2S Vietnam

BEXCS11005DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 115V ac

E2S Vietnam

BEXCS11005DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 230V ac

E2S Vietnam

BEXCS11005DPFDC012[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 12V dc

E2S Vietnam

BEXCS11005DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 24V dc

E2S Vietnam

BEXCS11005DPFDC048[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 48V dc

E2S Vietnam

BEXCTS11005DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCTS110-05D 115V ac

E2S Vietnam

BEXCTS11005DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCTS110-05D 230V ac

E2S Vietnam

BEXCTS11005DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y

BExCTS110-05D 24V dc

E2S Vietnam

BEXCS11005DPRAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 115V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 230V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS11005DPRDC012[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 12Vdc Radial

E2S Vietnam

BEXCS11005DPRDC024[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-05D 24Vdc Radial

E2S Vietnam

BEXCTS11005DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCTS110-05D-R 230V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 115V ac

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 230V ac

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFDC024[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 24V dc

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPFDC048[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 48V dc

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPRAC115[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 115V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPRAC230[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 230V ac Radial

E2S Vietnam

BEXCS110L2DPRDC024[E][M][S][V][X]/[Y]

BExCS110-L2D 24V dc Radial

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=A

Entries: 2 x M20

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=B

Entries: 2 x 1/2" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=C

Entries: 2 x 3/4" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=D

Entries: 2 x M25

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=E

Entries: 1 x 1/2" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=F

Entries: 1 x 3/4" NPT

E2S Vietnam

BEXVAR1-[E]=G

Entries: 1 x M25

E2S Vietnam

BEXVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

BEXVAR2-[M]=N

Stopping plug: Nickel Plated

E2S Vietnam

BEXVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

BEXVAR3-[S]=1

Bracket/Guard (A2) 304 St/St

E2S Vietnam

BEXVAR3-[S]=2

Bracket/Guard (A4) 316 St/St

E2S Vietnam

BEXVAR3-[S]=3

Bracket/Guard (A2) 304 St/St & Tag

E2S Vietnam

BEXVAR3-[S]=4

Bracket/Guard (A4) 316 St/St & Tag

E2S Vietnam

BEXVAR4-[V]=A1

IECEx, ATEX, Ex EAC, INMETRO

E2S Vietnam

BEXVAR4-[V]=M1

MED version (BExS110 24V dc only)

E2S Vietnam

BEXVAR4-[V]=P1

Stage Programmable version

E2S Vietnam

BEXVAR4-[V]=S1

SIL2 version

E2S Vietnam

BEXVAR4-[V]=T1

Tropicalised version

E2S Vietnam

BEXVAR5-[X]=R

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

BEXVAR5-[X]=S

Enclosure colour: Other

E2S Vietnam

BEXVAR5-[Y]=M

Lens colour: Magenta

E2S Vietnam

BEXVAR6-[Y]=A

Lens colour: Amber

E2S Vietnam

BEXVAR6-[Y]=B

Lens colour: Blue

E2S Vietnam

BEXVAR6-[Y]=C

Lens colour: Clear

E2S Vietnam

BEXVAR6-[Y]=G

Lens colour: Green

E2S Vietnam

BEXVAR6-[Y]=M

Lens colour: Magenta

E2S Vietnam

BEXVAR6-[Y]=R

Lens colour: Red

E2S Vietnam

BEXVAR6-[Y]=Y

Lens colour: Yellow

E2S Vietnam

BEXCP3A-BG-ST[F][L][X]

BEXCP3A-BG Break Glass MCP

E2S Vietnam

BEXCP3B-BG-[T][F][L][X][E][S]

BEXCP3B-BG Break Glass MCP

E2S Vietnam

BEXCP3A-PB-ST[L][X]

BEXCP3A-PB Push Button MCP

E2S Vietnam

BEXCP3B-PB-[T][L][X][E][S]

BEXCP3B-PB Push Button MCP

E2S Vietnam

BEXCP3A-PT-ST[L][X]

BEXCP3A-PT Tool Reset MCP

E2S Vietnam

BEXCP3B-PT-[T][L][X][E][S]

BEXCP3B-PT Push Button MCP

E2S Vietnam

BEXCP3VAR1-[T]=DR

DIN Rail Terminals (8 x 2.5mm)

E2S Vietnam

BEXCP3VAR1-[T]=ST

Standard Terminal (6 x 2.5mm)

E2S Vietnam

BEXCP3VAR2-[F]=LF

Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

BEXCP3VAR2-[F]=NF

No Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

BEXCP3VAR3-[L]=DL

Metalised Polyester Duty Label

E2S Vietnam

BEXCP3VAR3-[L]=NL

No Duty Label Reqd.

E2S Vietnam

BEXCP3VAR3-[L]=SL

St/St Duty Label

E2S Vietnam

BEXCP3VAR4-[X]=BL

Enclosure colour: Blue

E2S Vietnam

BEXCP3VAR4-[X]=GN

Enclosure colour: Green

E2S Vietnam

BEXCP3VAR4-[X]=RD

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

BEXCP3VAR4-[X]=YB

Enclosure colour: Yellow/Black

E2S Vietnam

BEXCP3VAR4-[X]=YW

Enclosure colour: Yellow

E2S Vietnam

BEXCP3VAR5-[V]=06

System voltage: 6Vdc

E2S Vietnam

BEXCP3VAR5-[V]=12

System voltage: 12Vdc

E2S Vietnam

BEXCP3VAR5-[V]=24

System voltage: 24Vdc

E2S Vietnam

BEXCP3VAR5-[V]=48

System voltage: 48Vdc

E2S Vietnam

BEXCP3VAR6-[E]=EXXXR

Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm

E2S Vietnam

BEXCP3VAR6-[S]=SXXXR

Resistor value e.g. S1K5R = 1.5K Ohm

E2S Vietnam

 

MÔ TẢ:

Phạm vi BExP3S0X3L0 của đèn hiệu có thể được cấu hình để tạo ra bộ đèn trạng thái phù hợp cho các ứng dụng trên bờ và ngoài khơi.

Gắn trên một backplate thép không gỉ, E2S có thể cung cấp lên đến 5 thành phần khác nhau hoàn chỉnh với các tùy chọn của Exe Junction Box để làm cho cài đặt dễ dàng hơn. Đèn trạng thái sử dụng giải pháp LED công suất cao mang lại kết quả ánh sáng tốt và tuổi thọ cao, điều quan trọng cho hoạt động liên tục. Cảnh báo đèn hiệu thường sử dụng công nghệ nhấp nháy xenon có sẵn trong 5, 10, 15 và 21J kết quả đầu ra (lên đến 485 Cd) và cung cấp cho cảnh báo hiệu quả trong mọi điều kiện.

Đặc điểm kỹ thuật

Vui lòng xem bảng dữ liệu riêng lẻ cho từng tín hiệu thành phần để biết thông số kỹ thuật đầy đủ.

Thành phần lắp ráp mạ

Mã phần:

Sự chấp thuận:

Phân loại:

BExBG05D

5 Đèn hiệu Joule

Xenon

ATEX / IECEx

GOST-R

I 2G Ex d IIC T4 Ta. -50 ° C đến + 70 ° C

II 2G Ex d IIC T5 Ta. -50 ° C đến + 55 ° C

II 2G Ex d IIC T6 Ta. -50 ° C đến + 40 ° C

II 2D Ex tD A21 IP67 T115 ° C

dựa trên max. Ta. 70 ° C

1ExdIICT4 Ta. -50 ° đến + 55 ° C

DIP A21 Ta T4

BExBG10D / 15D

10/15

Đèn hiệu Joule Xenon

ATEX / IECEx

GOST-R

II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50 ° C đến + 70 ° C

II 2G Ex d IIC T5 Ta. -50 ° C đến + 40 ° C

II 2D Ex tD A21 IP67 T125 ° C

dựa trên max. Ta. 70 ° C

1ExdIICT4 Ta. -50 ° đến + 55 ° C

DIP A21 Ta T4

BExBG21D

21 Đèn hiệu Joule

Xenon

ATEX / IECEx

GOST-R

II 2G Ex d IIC T3 Ta. -50 ° C đến + 70 ° C

II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50 ° C đến + 55 ° C

II 2D Ex tD A21 IP67 T200 ° C

dựa trên max. Ta. 70ºC

1ExdIICT4 Tạ. -50 ° đến + 55 ° C

DIP A21 Ta T4

BExBGL2

L.ED Array

Beacon

ATEX / IECEx

GOST-R

II 2G Ex d IIC T6 Gb Ta. -50 ° C đến + 60 ° C

II 2G Ex d IIC T5 Gb Ta. -50 ° C đến + 70 ° C

II 2D Ex tb IIIC T60 ° C Db Ta. -50 ° C đến + 40 ° C

II 2D Ex tb IIIC T75 ° C Db Ta. -50 ° C đến + 55 ° C

II 2D Ex tb IIIC T90 ° C Db Ta. -50 ° C đến + 70 ° C

1ExdIICT5 Ta. -50 ° đến + 55 ° C

1ExdIICT4 Ta. -50 ° đến + 40 ° C

DIP A21 Ta T4

BEXS110D

110dB (A) Âm

báo

ATEX / IECEx

GOST-R

II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50 ° đến + 70 ° C

II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50 ° đến + 55 ° C

1ExdIICT4 Ta. -50 ° đến + 55 ° C

BExS120D

117dB (A) Âm

báo

ATEX / IECEx

GOST-R

II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50 ° đến + 70 ° C

II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50 ° đến + 55 ° C

1ExdIICT4 Ta. -50 ° đến + 55 ° C

thong tin lien he ThienSTC