CP-102E-Universal-PCI-serial-board-Card-PCI-su-dung-cho-may-tinh-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namthong tin lien he ThienSTC 2

CP-102E - Universal PCI Serial Board - Card PCI sử dụng cho máy tính - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-02-00

E2S Vietnam

Model: GNExB2LD2DC024AB3A1R/G

Explosion Proof LED Multifunction Beacon

MEGGITT Vietnam

Model: 200-510-SSS-1Hh

Machinery Protection Card, MPC4

MEGGITT Vietnam

Model: 143-216-000-251

Dynamic Pressure, CP216

Festo Vietnam

Model: KFD2-UFC-Ex1.D

Frequency Converter

GIVI MISURE Vietnam

Model: GVS200 T5E 0220 05VL M0.5/S C71 zero ref 20mm

OPTOMAGNETIC ; SCALES

Festo Vietnam

Model: CRVZS-10

Air Reservoir Part No: 160237

Bently Nevada Vietnam

Code: 89477-17     (17- 89477 invalid)

ADF Web Vietnam

Model: HD67056-B2-160

Gateway M-Bus / BACnet Ethernet (up to 160 Slaves)

ADF Web Vietnam

Model: APW160

up to 160 slaves, Power Supply 24VDC Stabilized

Bently Nevada Vietnam

Model: 330500-01-CN

Sensor

RHM0080MP101S1B2100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0080MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHS1950MN021S1B1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0615MR021A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0150MP051S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1250MP0511S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0310MP031S1G3100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0370MPIOISIG8100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0650MR021A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM3500MD701S1G3100

MTS Sensor Viet Nam

RHD0180MD601C101221

MTS Sensor Viet Nam

RHM0970MD701SIG6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1650MD601A11

MTS Sensor Viet Nam

RHM0445MP151S1B6100

MTS Sensor Viet Nam

RPSM0740MD701S1B5100

MTS Sensor Viet Nam

EPS0220MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM0450MD631P102+201542

MTS Sensor Viet Nam

RPS1250MD631P102

MTS Sensor Viet Nam

RHB0075MD601A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0860MD701S2B4100

MTS Sensor Viet Nam

ONC0434 40A-15A RH

Showa Giken

Solo 108 2.2m telescopic

Solo-Tester

E3S-2E41

Omron

DQ1862

DATAPAQ

CPP-45B

Greenpot

BSS - C - C - None - B - B - 100 - 20 - 1 - B

Bossman

ENT10515-R AC

HIRSCH MANN

Code: IV5061

IFM

XD150

Adder

GNExCP6ABGSNNNRD

E2S

FRK 78/7-800-24-48V

Leuze

CDD-40N

Optex FA

 

 

thong tin lien he ThienSTC