DR-4524-bo-cap-nguon-moxa-viet-nam-moxa-taiwan-song-thanh-cong-viet-nam-power-supply-marketing-stcTop bai

DR-4524 - Bộ cấp nguồn - Moxa Việt Nam - Song Thành Công - Power Supply

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Dwyer Vietnam

Model: MS-311-LCD

Magnesense Transmitter

GIVI MISURE Vietnam

Model: SCR 5Z 00850 05VQ M06/T C54 Zero ref 35mm right/left

Multipurpose incremental optical scale

KGAUTO

KG-HC100 (KG-C100)

Contact block

2a-2a, 2stage

KGAUTO

KG-H06ECCC

Hoist Switch – 6 buttons

KGAUTO

KG-H06ECAA

Hoist Switch – 6 buttons

KGAUTO

KG-H10EPMHAAA

Hoist Switch – 10 buttons

KGAUTO

KG-H10EPMHCCC

Hoist Switch – 10 buttons

KGAUTO

KG-LTLV2G

Led Turn Light

KGAUTO

KG-L101

Limit Switch

D.C Lamp type

Variable roller lever

KGAUTO

KGEX-N4BD21G

Lamp Emergency Push Button

KGAUTO

KGEX-H4RD21R

Lamp Emergency Push Button

KGAUTO

KGS-J2M1

Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Selector switch

KGAUTO

KGS-H2M1

Ø22 (High-grade type) Aluminum guide Selector switch

KGAUTO

KGS-H3M2

Ø22 (High-grade type) Aluminum guide Selector switch

KGAUTO

KGX-JMD21R

Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch

KGAUTO

KGX-JMD21A

Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch

KGAUTO

KGX-JMD21G

Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch

KGAUTO

KGX-JMD21W

Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch

KGAUTO

KGX-JMV21R

Ø25 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch

KGAUTO

KGX-LMD21G

Ø30 (Luxury buried type) Aluminum guide Lamp push button switch

 

 

  

Bot bai