dtx-480x480.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

DTX - Máy đo độ căng - Hans Schmidt - Song Thành Công Việt Nam

SW-20

HANS-SCHMIDT Vietnam

DPU-2N up to 500 N

HANS-SCHMIDT Vietnam

DPU-1000 N up to 5000 N

HANS-SCHMIDT Vietnam

DPU-10kN

HANS-SCHMIDT Vietnam

DPU-20kN

HANS-SCHMIDT Vietnam

LTS-0.5N

HANS-SCHMIDT Vietnam

LC-500N up to 20kN

HANS-SCHMIDT Vietnam

LM-5N up to 2000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

LM-5000N/20kN

HANS-SCHMIDT Vietnam

LM-10kN

HANS-SCHMIDT Vietnam

LMU-50N up to 500N

HANS-SCHMIDT Vietnam

LU-50N up to 2000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

LMT-1000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

WP-50N

HANS-SCHMIDT Vietnam

PN-50N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FA-plus

HANS-SCHMIDT Vietnam

ZTS

HANS-SCHMIDT Vietnam

ZTA

HANS-SCHMIDT Vietnam

F-S Master-0.5K2-2N up to 500N

HANS-SCHMIDT Vietnam

F-S Master-1K2-2N up to 500N F-S Master-1K2-1000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

F-S Master-1KE-2N up to 500N F-S Master-1KE-1000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

F-S Master-2K-2000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

F-S Master-5K-5000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

F-S Master-MSL-2N up to 50N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FSA-0.5K2-2N up to 500N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FSA-1K2-2N up to 1000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FSA-2.5K2-2500N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FSA-1KE-2N up to 500N FSA-1KE-1000N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FSA-MSL-2N up to 50N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FRT-5N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FRT-50N

HANS-SCHMIDT Vietnam

FRT-100N

HANS-SCHMIDT Vietnam

 

DTX - Máy đo độ căng

Các tính năng đặc biệt

Các chức năng bổ sung so với công cụ cơ bản DTS

 

Bộ nhớ cho 60.000 bài đọc

 

Giao diện USB

 

Máy đo độ căng DTX với 4 chế độ bộ nhớ khác nhau:

Chế độ S: chỉ thống kê

Chế độ H: lưu trữ sơ đồ XY để xem xét sau khi hoàn thành một loạt phép đo (ví dụ: spooling thời gian ngắn)

Chế độ C: ghi nhật ký liên tục đo lường (2 Hz)

Chế độ F: ghi nhật ký liên tục, nhanh chóng trong thời gian cài đặt của người dùng và hàng loạt phép đo khác nhau (1000 Hz)

 

9 vị trí bộ nhớ vật liệu cho khách hàng thực hiện hiệu chuẩn

 

Phần mềm Căng thẳng Kiểm tra 3 để hiển thị thời gian thực đọc trên PC và lưu trữ chúng vào một tập tin

 

Modul Wi-Fi để liên lạc không dây với PC (tùy chọn)

 

Chức năng của DTX

 

Máy đo độ căng DTX với màn hình LCD lớn, đèn nền

 

3 chế độ hiển thị khác nhau:

- chữ số

- số có

chữ số - số có đồ thị (Thời gian-Căng thẳng)

 

Màn hình xoay theo các bước 90 ° để đọc tốt hơn

 

Hệ thống đánh bắt vật liệu mới, độc đáo, giảm lực

 

Độ dày bồi thường: để đạt được độ chính xác cao nhất đường kính của vật liệu được đo có thể được thiết lập với một bánh xe và sẽ được hiển thị trong màn hình (không có sẵn cho tất cả các mô hình)

Stellrad für die Materialdicke

 

Tự động „Zero-Setting“ ở mỗi vị trí đo bằng cách sử dụng một kỹ thuật cảm biến đặc biệt

 

4 vị trí bộ nhớ vật liệu cho khách hàng thực hiện hiệu chuẩn

 

Điều chỉnh hiệu chuẩn để tinh chỉnh hiệu chuẩn nếu vật liệu khác với vật liệu hiệu chuẩn đã sử dụng

 

Báo động MIN và MAX có thể lập trình: chỉ thị trong màn hình, nếu đọc vượt quá giới hạn

 

Lấy mẫu dữ liệu tốc độ cao (nội bộ 8 kHz) và ghi MIN-, MAX-, lần đọc cuối cùng, PEAKS, độ lệch trung bình và tiêu chuẩn

 

Đơn vị đo lường có thể lựa chọn: cN, daN, g, kg, N, lb

 

Menu được thiết lập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức

 

Thiết lập menu linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của nhà khai thác

 

Một số chức năng có thể được bảo vệ bằng mật khẩu

Tính năng tiêu chuẩn

 

Tất cả mọi thứ trong quan điểm của nhà điều hành:

- các con lăn hướng dẫn

- vật liệu đo được

- các bài đọc

 

Hướng dẫn bằng dây tóc và cơ chế dịch chuyển con lăn đảm bảo việc mua lại dễ dàng vật liệu chạy

 

Con lăn dẫn hướng có gắn bi, hình chữ V

 

Tay cầm cao su cung cấp một nắm giữ an toàn trong tay người vận hành

 

Máy đo độ căng DTX với vỏ nhôm chắc chắn

 

LiPo Accumulator (hoạt động liên tục khoảng 40 giờ) với bộ đổi nguồn AC

 

Chứng nhận CE, chống nhiễu chống tĩnh điện tĩnh

 

Giấy chứng nhận tuân thủ theo thứ tự 2.1 theo EN 10204 được bao gồm

 

Tùy chọn có sẵn: Giấy chứng nhận kiểm định 3.1 theo EN 10204 với báo cáo hiệu chuẩn

Mô hình có sẵn

Mô hình


Phạm vi căng thẳng

Độ phân giải


Đầu đo
Width *

Ứng dụng
công nghiệp dệt
ví dụ: Sợi đếm

Ứng dụng
ngành công nghiệp dây
ví dụ như
dây đồng mềm ủ

Tài liệu
hiệu chuẩn SCHMIDT

PA **

Vật liệu
hiệu chuẩn SCHMIDT mềm ủ


Dây đồng ***

Chất bù độ
dày vật liệu

DTX-200

1 - 200,0 cN

0,1 cN

66 mm

tối đa 200 tex

tối đa 0,15 mm Ø

0,12 mm Ø

0,10 mm Ø

 

DTX-500

1 - 500,0 cN

0,1 cN

66 mm

tối đa 500 tex

0,05 - 0,25 mm Ø

0,12 + 0,20 mm Ø

0,16 + 0,25 mm Ø

X

DTX-1000

10 - 1000 cN

1 cN

66 mm

tối đa 1000 tex

0,10 - 0,40 mm Ø

0,20 + 0,40 mm Ø

0,25 + 0,40 mm Ø

X

DTX-2000

20 - 2000 cN

1 cN

66 mm

tối đa 2000 tex

0,30 - 0,60 mm Ø

0,40 + 0,70 mm Ø

0,40 + 0,60 mm Ø

X

DTX-2500

25 - 2500 cN

1 cN

116 mm

tối đa 2500 tex

0,30 - 0,70 mm Ø

0,40 + 0,70 mm Ø

0,40 + 0,60 mm Ø

X

DTX-4000

40 - 4000 cN

1 cN

66 mm

tối đa 4000 tex

0,35 - 0,90 mm Ø

0,50 + 0,80 mm Ø

0,50 + 0,80 mm Ø

X

DTX-5000

50 - 5000 cN

1 cN

116 mm

tối đa 5000 tex

0,40 - 1,00 mm Ø

0,60 + 1,20 mm Ø

0,60 + 1,00 mm Ø

X

DTX-10K

0,1 - 10,00 daN

0,01 daN

116 mm

tối đa 10000 tex

0,70 - 1,40 mm Ø

0,80 + 1,40 mm Ø

0,70 + 1,20 mm Ø

X

DTX-20K

0,2 - 20,00 daN

0,01 daN

166 mm

tối đa 20000 tex

1,00 - 1,80 mm Ø

1,20 + 1,80 mm Ø

dây thép 1,5 mm Ø

dây thép 2.0 mm Ø

X

DTX-30K

0,3 - 30,00 daN

0,01 daN

216 mm

tối đa 30000 tex

1,20 - 2,00 mm Ø

1,40 + 2,00 mm Ø

dây thép 1,5 mm Ø

dây thép 2,5 mm Ø

X

DTX-50K

0,5 - 50,00 daN

0,01 daN

216 mm

tối đa 50000 tex

1,40 - 2,20 mm Ø

dây thép 1,5 mm Ø

(7 x 7 x 0,2)

dây thép 2.0 mm Ø

(7 x 7 x 0,3)

 

DTX-60K-V1

0,6 - 60,00 daN

0,01 daN

280 mm

tối đa 60000 tex

1,80 - 3,0 mm Ø

dây thép 2.0 mm Ø

(7 x 7 x 0,3)

dây thép 2,5 mm Ø

(7 x 7 x 0,4)

 

thong tin lien he ThienSTC