ED302UROS060-dong-co-servo-stober-viet-nam-stober-germany-song-thanh-cong-viet-nam-servo-motor-gear-servo-marketing-stcTop bai

ED302UROS060 - Động cơ servo - Stober Việt nam - Song Thành Công - Servo-Motor - Gear Servo

 

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

MTS Sensor Vietnam

Model: ETM0200MT101AR3

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET

MTS Sensor Vietnam

Model: ETM0300MT051AR3

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET

MTS Sensor Vietnam

Model: ETM0350MT051AR3

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET

MTS Sensor Vietnam

Model: ETM0500MT051AR3

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET

MTS Sensor Vietnam

Model: ETM0550MT051AR3

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET

MTS Sensor Vietnam

Model: ETM0750MT051AR3

TEMPOSONICS E-Serie Gen II ET

MTS Sensor Vietnam

Model: LHAT005M01502R2

Temposonics L Serie

Telco Sensors Vietnam

Model: LR110LTS3815 (LR 110L TS38 15)

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: LR 110L TS58 J

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: LT 110L TS38 15

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: LT 110L TS58 J

Compatible Transmitter

Telco Sensors Vietnam

Model: MPA 41 A 703

Amplifier

Telco Sensors Vietnam

Model: PA 10 B 613

Photoelectric Amplifier

Telco Sensors Vietnam

Model: PA 12 B 003

Photoelectric Amplifier

ipf electronic Vietnam

Model: IB18C339

Sensor ind, hochtemp 180o M18x1/70lang

IB1801T1, ATEX Zone 22

ipf electronic Vietnam

Model: IB18C340

Sensor ind, hochtemp 180 o M18x1/70lang

IB1802T1, ATEX Zone 22

ipf electronic Vietnam

Model: IN991197

Sensor ind, hochtemp 230 o M32x1,5/91lg

Anschl an Verst, Sn:13, Lemo-Stecker

ipf electronic Vietnam

Model: IN991196

Sensor ind, hocht, verst 22,5x75x99

10-35VDC, 300mA/pnp, Zeit:100ms, Klemmen

ipf electronic Vietnam

Model: PT663023

Sensor laser, analog, teach 20,4x65x50

12-28V DC, Sn100-600, linie, M12Stckr8p

Ebro-Armaturen Vietnam

Part no: 10085322

Actuator EB 5.1 SYD (Art.-No. 4535669) with Switchbox SBU-M203-K214-M01 (Art.-No.4685580)

DOLD Vietnam

Art number: 0061230

LH5946.48PC/61 20-400MV UH DC24V Relay

DOLD Vietnam

Art number: 0065702

UH5947.04PC/200/61 DC24V Relay

 

 

 

Bot bai