EDS-205A - Unmanaged-Ethernet-switch-bo-chuyen-mach-khong-quan-ly-moxa-viet-nam-moxa-taiwan-song-thanh-cong-viet-namTop bai

EDS-205A - Bộ chuyển mạch không quản lý - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Unmanaged Ethernet Switch

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Transducer Tần số CEWE DPT611-153 AC 1 Phase 57.7- 415V (45-55)Hz; 02 x DC (4-20)mA; Class 0.5

CEWE INSTRUMENT

Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng điện AC DPT611-155
Nominal input (I n) 1/5 A
Measuring current range 0 to 150% I n
Scale factor 0.6 to 1.5 of I n
Burden ≤0.2 VA
Maximum overload current 2 x I n continuously
20 x I n for 1 s, with up to 10 repetitions at 100 s intervals

CEWE INSTRUMENT

Model: CZ3035
Module

CHENZHU

Đồng hồ đo áp suât:
Model: YQFN - 100/316/JT11
Range: 0 – 0.6Mpa
Connection: M20 # 1.5
Scalerange: 316
Accuracy: 1.0
 

CHONGQING  KUNLUN INSTRUMENT CO.,LTD

Transmitter đo mức:
Type: HS-AW12SB15T4XXXXX
Serial: AW47795
Part No: AWUT15T4

CHONGQING HUCKACHAWA INSTRUMENT CO.,LTD

Catalyst 2960 Plus Rev.03

CISCO

Catalyst 2960 Plus Rev.03

CISCO

Catalyst 2960 Plus Rev.03

CISCO

Catalyst 2960 Plus Rev.03

CISCO

Catalyst 2960 Plus Rev.03

CISCO

Catalyst 2960 Plus Rev.03

CISCO

Catalyst 3560 V2 SERIES

CISCO

Catalyst 3560 V2 SERIES

CISCO

Cisco Catalyst WS-C2960-24TT-LV11 Ethernet Switch

CISCO

Cisco 3560 V2 Series WS-CS3560 V2-24TS-E V08

CISCO

Cisco Catalyst 2960 Series WS-C2960-24TT-LV10 Ethernet Switch

CISCO

Cisco Catalyst 2960 Series WS-C2960-24TT-LV10 Ethernet Switch

CISCO

Cisco Catalyst 2960 Series WS-C2960-24TT-LV19 Ethernet Switch

CISCO

Type: C5-M10DX
DC 1.3 W

COMAT RELECO

 

 

Bot bai