ENC-GR1500L-SUS-bang-dieu-khien-lam-mat-apiste-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-Panel-Cooling-UnitsTop bai

ENC-GR1500L-SUS - Bảng điều khiển làm mát - Apiste Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Panel-Cooling-Units

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

ENC-G310L

APISTE Viet Nam

ENC-G320L

APISTE Viet Nam

ENC-G451S

APISTE Viet Nam

ENC-G452S

APISTE Viet Nam

ENC-G610L

APISTE Viet Nam

ADF Web Vietnam

Model: HD67056-B2-80
ACnet Ethernet / M-Bus - Converter

ADF Web Vietnam

Model: APW080
Power Supply for M-Bus Master device

ADF Web Vietnam

Model: HD67056-B2-40
ACnet Ethernet / M-Bus - Converter

ADF Web Vietnam

Model: APW040
Power Supply for M-Bus Master device

ADF Web Vietnam

Model: HD67056-B2-20
ACnet Ethernet / M-Bus - Converter

ADF Web Vietnam

Model: APW020
Power Supply for M-Bus Master device

ADF Web Vietnam

Model: HD67056-B2-160
ACnet Ethernet / M-Bus - Converter

ADF Web Vietnam

Model: APW160
Power Supply for M-Bus Master device

Sensor đo oxy hòa tan
Oxy sensor capsule 
Part no: 9435300

ABB

Bộ định vị ABB TZIDC
Type: V18345-101055 1001

Softw Rew: 3.0
Supply press:20...90psi
Input: analog 4-20mA

ABB

ACS550-01-045A-4

Input: U1: 3~380…480V; I1: 45A; f1: 48..63Hz
Output: U2: 3~0..U1V; I2N/I2hd: 45/38 A; f2: 0..500Hz
Motor PN/Phd 22/18.5kW
IP21, UL type 1, NEMA 1

ABB

ACS510-01-07A2-4+B055

Input U1: 3~380…480V; I1: 7.2A; f1:48…63Hz
Output U2: 3~U1 V; I2N: 7.2A; f2: 0…500Hz

Motor PN:3KW
IP54

ABB

Thiết bị phân tích độ dẫn
 ABB AX410

 AX410/10001

 Serial: 3K672013090110

 U: 100-240VAC; 50/60Hz; 10W

ABB

Transmitter áp suất
+ Serial number: 3K672013391468

+ Product code: 266HSHMKBB7   L9B6

+ Supply: 10.5÷42 VDC
+ MWP: 14 Mpa
+ LRL/URL: 0.07 Kpa/600Kpa
+ Span limit: 6/600 Kpa

ABB

Switch đo mức (Level switch):

- Model: A75-B-2-012-2-A-O

- Serail: 3K780000091382

- Ren kết nối: 3/4'' NPT

ABB


  

Bot bai