ESM303-Double-Column-Extension-200px.png

ESM303 - Tiện ích mở rộng hai cột - Mark10 - Stc Viet Nam

Có thể chứa tối đa 20 in [508 mm] mẫu rộng, hoặc ø21.5 ở mẫu tròn [ø546 mm]. Ba chiều cao có sẵn - 6, 12 và 24 trong [150, 300 và 600 mm]. Cơ sở chứa các hàng của T-slot, với các tấm lắp cố định có sẵn.

  • Tăng độ thanh thải ngang và dọc cho các mẫu lớn
  • Đế nhôm anodized có các hàng T-slot để gắn cố định, với giá treo cao su
  • Trọng lượng:
    - ESM303-002-1: 100 lb [45,4 kg]
    - ESM303-002-2: 105 lb [47,6 kg]
    - ESM303-002-3: 123 lb [55,8 kg]

 

 

ESM303-DUAL-COLUMN-EXTENSION_DIM.png

Ngoài ra, Đại lí Song Thành Công – STC Việt Nam xin hân hạnh giới thiệu tới quý khách list code chúng tôi đang phân phối:

ATTACHMENTS

G1024

Extension rod, 5”, #10-32M/F 

G1031

Extension rod, 5”, 5/16-18M/F 

G1024-1

Extension rod, 2”, #10-32M/F 

G1031-1

Extension rod, 2”, 5/16-18M/F 

G1024-2

Extension rod, 1”, #10-32M/F

G1031-2

Extension rod, 1”, 5/16-18M/F 

G1025

Chisel point, #10-32F

G1032

Chisel point, 5/16-18F 

G1026

Cone point, #10-32F 

G1033

Cone point, 5/16-18F 

G1027

V-groove, #10-32F 

G1034

V-groove, 5/16-18F 

G1029

Flat head, #10-32F

G1036

Flat head, 5/16-18F 

G1028

Hook, small, #10-32F 

G1038

Hook, medium, #10-32M 

G1035

Hook, large, 5/16-18M 

G1042

Hook, extra large, 1/2-20M

G1030

Adapter, 5/16-18M to #10-32F

G1037

Coupling, 5/16-18F/F 

G1039

Coupling, #10-32F/F 

G1040

Adapter, 5/16-18M to 5/16-18M 

G1041

Adapter, 5/16-18M to 1/2-20M 

G1018-1

Swivel adapter, #10-32M to #10-32F

G1018-2

Swivel adapter, 5/16-18M to 5/16-18F

G1044

Adapter plate for TSF/TST, 1/2-20F

G1047

Adapter, #10-32M to M4F

G1048

Adapter, M4M to #10-32F

G1049

Adapter, M6M to 5/16-18F

G1050

Adapter, #4-40M to #10-32F

G1051

Adapter, #4-40M to #10-32M

G1054

Adapter, #10-32F to M6M

G1055

Adapter, G1053 to force test stand

G1057

Adapter, M6F to #10-32F

G1059

Adapter, 5/16-18F to 1/2-20F

G1060

Adapter, #10-32M to #10-32M

G1063

Adapter, #10-32M to 5/16-18F

G1066

Adapter, 5/16-18F to 1/2-20M

G1067

Adapter, 1/2-20M to #10-32F

G1068

Adapter, G1023 to G1045

G1069

Adapter, 5/16-18F to 1/4-28M

G1091

Coupling, 1/2-20F/F

 

 

EYE END ADAPTERS

G1079

Lock ring

G1080

Anchor pin

G1081

Eye end, #10-32M

G1081-1

Eye end, 5/16-18M

G1081-2

Eye end, 1/2-20M

G1081-3

Eye end, 1/4-28M

G1082

Eye end, #10-32F

G1082-1

Eye end, 5/16-18F

G1083

Eye end adapter, #10-32M

G1083-1

Eye end adapter, 5/16-18M

G1083-2

Eye end adapter, 1/2-20M

G1084

Washer, 0.20" ID

G1084-1

Washer, 0.32" ID

G1084-2

Washer, 0.51" ID

G1088

Spanner wrench

AC1047

Base / load cell adapter kit, #10-32M

AC1047-1

Base / load cell adapter kit, 5/16-18M

AC1047-2

Base / load cell adapter kit, 1/2-20M

AC1047-3

Base / load cell adapter kit, 1/4-28M

AC1046

Grip adapter kit, #10-32M

AC1046-1

Grip adapter kit, 5/16-18M

AC1046-2

Grip adapter kit, 1/2-20M

AC1045

Force gauge adapter kit, #10-32F

AC1045-1

Force gauge adapter kit, 5/16-18F

AC1045-2

Force gauge adapter kit, 1/2-20M

 

 

CABLES & COMMUNICATION ADAPTERS

09-1214

Multi-function cable, Series 7/5/4 to ESM303 test stand

09-1252

Multi-function cable, Series 7/5 to ESM303H test stand

09-1162

Multi-function cable, Series 7/5/4 to ESM301(L) / DC controller

09-1158

USB cable, type B to A

09-1163

Cable, serial, Series 7/5/4 to RS-232 DB-9

09-1164

Cable, Series 5/4 to Mitutoyo SPC

09-1165

Cable, USB, Series 7/5/4/3 to PC

09-1056

Serial cable, test stand controller to PC

RSU100

Communication adapter, RS-232 to USB

09-1066

Cable, analog, Series 7/5/4 to dual banana plug

MRS100A

Adapter, Mitutoyo to RS-232, 9-pin

09-1137

Cable, ESM301(L)/DC controller to test frame, 15” / 380 mm

09-1137-1

Cable, ESM301(L)/DC controller to test frame, 22” / 560 mm

09-1137-2

Cable, ESM301(L)/DC controller to test frame, 29” / 735 mm

09-1137-3

Cable, ESM301(L)/DC controller to test frame, 39” / 990 mm

 

 

LEGACY CABLES 

09-1047

Cable, legacy gauge to Mitutoyo SPC

09-1048A

Cable, serial, legacy gauge to PC DB-9

09-1049

Cable, analog, legacy gauge to dual banana plug

09-1063

Cable, legacy gauge to Chatillon TCM-201

09-1180

Cable, set point/overload, Series 7/5/4 to basic motorized test stand

09-1162

Multi-function cable, gauge to test stand controller

09-1143

Multi-function cable, legacy gauge to test stand controller

 

 

SOFTWARE

15-1004

MESUR®gauge, single license

15-1004-1

MESUR®gauge, 5 licenses

15-1005

MESUR®gauge Plus

15-1005-1

MESUR®gauge Plus, 5 licenses

15-1006

Upgrade, MESUR®gauge to MESUR®gauge Plus

 

 

Quý Khách có nhu cầu xin liên hệ :

Mr.Thiên 

I Senior Sales Eng I

====================

Cellphone I   :    0976.551.562

Email I            :    thien@songthanhcong.com

Online contact===================================

 I Skype  I            :      phucthien_2

logo stc.png

STC Vietnam ( STC TRADING SERVICE CO., LTD. ) 

Head office: 10 Lô O, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

TI + 84 8 35074676              FI +84 8 35173889          Wwww.songthanhcong.com

 Moving forward, reaching future

Werma, NSD Group, E2S, Balluff, MTS Sensor….

**************************************************