GFS-83-N-IK - Air-Differential-Pressure-Switch-cong tac-ap-suat-cam-bien-ap-suat-Greystone-viet-nam-greystone-canada-greystone-germany-greystone-usa-song-thanh-cong-viet-namTop bai

GFS-83-N-IK - Công tắc áp suất - Cảm biến áp suất - Greystone Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Air Differential Pressure Switch

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

1C31166G02

Emerson/Ovation

1C31179G01

Emerson/Ovation

1C31122G01

Emerson/Ovation

1C31147G01

Emerson/Ovation

1C31224G01

Emerson/Ovation

1C31234G01

Emerson/Ovation

5X00062G01

Emerson/Ovation

5X00070G04

Emerson/Ovation

5X00119G01

Emerson/Ovation

5X00357G04

Emerson/Ovation

5X00419G02

Emerson/Ovation

5X00501G01

Emerson/Ovation

1C31169G02

Emerson/Ovation

1C31181G01

Emerson/Ovation

1C31116G04

Emerson/Ovation

1C31125G02

Emerson/Ovation

1C31150G01

Emerson/Ovation

1C31227G01

Emerson/Ovation

1C31238H01

Emerson/Ovation

1X00569H01

Emerson/Ovation

5X00062G01

Emerson/Ovation

5X00121G01

Emerson/Ovation

5X00502G01

Emerson/Ovation

1C31122G01

Emerson/Ovation

1C31125G02

Emerson/Ovation

5A26457G01

Emerson/Ovation

5A26458G05

Emerson/Ovation

1C31129G03

Emerson/Ovation

1C31189G01

Emerson/Ovation

1C31194G01

Emerson/Ovation

1C31234G01

Emerson/Ovation

5X00070G01

Emerson/Ovation

1C31129G03

Emerson/Ovation

1C31132G01

Emerson/Ovation

1C31203G01

Emerson/Ovation

1C31204G01

Emerson/Ovation

OCR 1100 Electronics Module 128MB: 5X00481G01
Ø 1100 Mhz Intel Atom Z510 processor. 
Ø Serial and parallel I/O scanning options. 
Ø Five control areas, each with selectable speeds (10ms — 30000ms or 30 seconds). 
Ø 256 MB DRAM memory (expandable to 1GB). 
Ø 128 MB (expandable to 2 GB) Compact Flash supports Western Digitals SiSmart 
technology.

Emerson/Ovation

OCR 1100 Controller to I/O interface Module:  5X00228G01

Emerson/Ovation

 

 

 

Bot bai