HD-1150E-Handheld-Thermometer-thiet-bi-do-nhiet-do-cam-tay-anritsu-meter-viet-nam-song-thanh-cong-viet-namTop bai

HD-1150E - Handheld Thermometer - Thiết bị đo nhiệt độ cầm tay - Anritsu Meter Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Anritsu Meter Viet Nam

Model: U-133K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu Meter Viet Nam

Replaced by: A-233E-01-1-TC1-ASP

Anritsu Meter Viet Nam

Model: HD-1100E

Anritsu Meter Viet Nam

Model: U-221K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu Meter Viet Nam

Model: S-641K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu Meter Viet Nam

Model: S-641E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu Meter Viet Nam

Model: ST-13E-015-TS1-ANP

Anritsu Meter Viet Nam

Model: HHT-43K-10-TC1-ASP

Anritsu Meter Viet Nam

Model: HD-1150K

Anritsu Meter Viet Nam

Model: ST-25K-050-TC1-ANP

KATRONIC Viet Nam

KATflow 200

KATRONIC Viet Nam

KATflow 210

KATRONIC Viet Nam

KATflow 230

KATRONIC Viet Nam

KATflow 150

KATRONIC Viet Nam

Software KATdata+

KATRONIC Viet Nam

KATflow 100

KATRONIC Viet Nam

KATflow 170

KATRONIC Viet Nam

KATflow 10

5550-011-210

Metrix Vibration Viet Nam

5550-011-241

Metrix Vibration Viet Nam

5550-011-320

Metrix Vibration Viet Nam

5550-012-030

Metrix Vibration Viet Nam

5550-013-010

Metrix Vibration Viet Nam

5550-013-040

Metrix Vibration Viet Nam

5550-021-111

Metrix Vibration Viet Nam

5550-021-240

Metrix Vibration Viet Nam

5550-023-010

Metrix Vibration Viet Nam

5550-023-340

Metrix Vibration Viet Nam

Type: P-FEP-RH

Takuwa Vietnam, TAKUWA Synchro Control Transformer VietNam, Takuwa STC Vietnam, STC Vietnam

Type: 86CT

Takuwa Vietnam, TAKUWA Synchro Control Transformer VietNam, Takuwa STC Vietnam, STC Vietnam

PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz

Takuwa Vietnam, TAKUWA Synchro Control Transformer VietNam, Takuwa STC Vietnam, STC Vietnam

AMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V

Takuwa Vietnam, TAKUWA Synchro Control Transformer VietNam, Takuwa STC Vietnam, STC Vietnam

Type: 86DG

Takuwa Vietnam, TAKUWA Synchro Control Transformer VietNam, Takuwa STC Vietnam, STC Vietnam

SPA-001V

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-007

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-010

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-020

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-035

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-070

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-150

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-300

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-500

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

SPA-700

JKS Vietnam, JKS STC VietNam, STC VietNam

 

Bot bai