Hổ trợ trực tuyến

Mr Thiên Skype Me™!
thien@songthanhcong.com
0928.197.780 - 0916.881.145

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 1
Lượt truy cập 317594

HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi giao thức M-Bus sang BACnet IP - ADFWeb Việt Nam - Song Thành Công - M-bus to BACnet IP Converter

hd67056-b2-160-bọ-chuyẻn-dỏi-giao-thúc-m-bus-sang-bacnet-ip-adfweb-viẹt-nam-song-thành-cong-m-bus-to-bacnet-ip-converter.png

Liên hệ tư vấn

Mr Thiên

thien@songthanhcong.com

0928.197.780

live:phucthien_2

HD67056-B2-160 - Bộ chuyển đổi giao thức M-Bus sang BACnet IP - ADFWeb Việt Nam - Song Thành Công - M-bus to BACnet IP Converter

 
HD67056-B2-160-bo-chuyen-doi-tin-hieu-converter-adfweb-viet-nam-song-thanh-congTop bai

HD67056-B2-160 – Bộ chuyển đổi giao thức M-Bus sang BACnet IP – ADFWeb Việt Nam – Song Thành Công – M-bus to BACnet IP Converter

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
PT-G7509-R-48 MOXA Viet Nam
PT-G7509-F-48-48 MOXA Viet Nam
PT-G7509-R-48-48 MOXA Viet Nam
PT-7710-D-HV MOXA Viet Nam
PT-7710-D-LV MOXA Viet Nam
PT-7710-F-HV MOXA Viet Nam
PT-7710-F-LV MOXA Viet Nam
PM-7500-2MSC MOXA Viet Nam
PM-7500-2MST MOXA Viet Nam
PM-7500-2SSC MOXA Viet Nam
PM-7500-4MSC MOXA Viet Nam
PM-7500-4MST MOXA Viet Nam
PM-7500-4SSC MOXA Viet Nam
PM-7500-2GTXSFP MOXA Viet Nam
PM-7500-4GTXSFP MOXA Viet Nam
STEXCPVAR06-[D]=2 E2S Viet Nam
STEXCPVAR06-[D]=3 E2S Viet Nam
STEXCPVAR06-[D]=4 E2S Viet Nam
STEXCPVAR06-[D]=5 E2S Viet Nam
STEXCPVAR06-[D]=6 E2S Viet Nam
STEXCPVAR07-[V]=A1 E2S Viet Nam
STEXCPVAR08-[X]=B E2S Viet Nam
STEXCPVAR08-[X]=K E2S Viet Nam
STEXCPVAR08-[X]=N E2S Viet Nam
STEXCPVAR08-[X]=R E2S Viet Nam
STEXCPVAR08-[X]=S E2S Viet Nam
STEXCPVAR08-[X]=V E2S Viet Nam
STEXCPVAR08-[X]=Y E2S Viet Nam
STEXCPVAR09-[EXXX]=ED1 E2S Viet Nam
STEXCPVAR09-[EXXX]=EXXXR E2S Viet Nam
SAL 963460 Celduc Viet Nam
SO869070 CELDUC Viet Nam
CJ40-630 Chint Viet Nam
HA0J0K3C Chunghwa Viet Nam
81519035 Crouzet Viet Nam
81921701 Crouzet Viet Nam
USB to RS232 ( 88950105+ 88950102) Crouzet Viet Nam
81516082 Crouzet Viet Nam
HSV 84874320 , A1/A2 24-240VAC/DC 50/60HZ Crouzet Viet Nam
TUR3 (0,1s-100h) Crouzet Viet Nam
 D2450-10 240 ~50A Crydom Viet Nam
H12D4840DE Crydom Viet Nam
H12WD4890G Crydom Viet Nam
H40A-1024-ABZC-28V/V-SC (92401018849) CST Viet Nam
Bot bai

Bài viết liên quan