HD67056-B2-80-bo-chuyen-doi-tin-hieu-bo-chuyen-doi-giao-thuc-m-bus-to-bacnet-ethernet-converter-adf-web-viet-nam-adf-web-italy-song-thanh-cong-viet-namTop bai

HD67056-B2-80 – Bộ chuyển đổi tín hiệu M-bus sang BACnet IP – ADFWeb Việt Nam – Song Thành Công đại diện – Gateway M-bus to BACnet IP Ethernet Converter

Bộ chuyển đổi M-BUS sang BACNET IP
(được phép kết nối tối đa 160 Slave và kết nối an toàn 130 Slave )
-1 Cổng Ethernet port tốc độ 10/100 Mbps (Converter BACnet IP)
-Tốc độ đường truyền dữ liệu BACnet 10/100 Base-T
-1 Cổng M-Bus (tốc độ đường truyền M-Bus lên đến 38400 bps.

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

SONF1DC24M/R

E2S Viet Nam

SONFL1XAC230R/R

E2S Viet Nam

GNExB2X15AC230BN1A1R/R

E2S Viet Nam

GNExB2X15AC230BN1A1R/B

E2S Viet Nam

BExCTS11005DPFAC230BN1A1R/R

E2S Viet Nam

ML15FV100AN2A1R

E2S Viet Nam

MBX05DC024CN2A1G/R

E2S Viet Nam

L101XDC024MR/R

E2S Viet Nam

L101XDC024BR/R

E2S Viet Nam

EDS-405A-MM-SC

MOXA Viet Nam

EDS-405A-MM-SC-T

MOXA Viet Nam

EDS-405A-MM-ST

MOXA Viet Nam

EDS-405A-MM-ST-T

MOXA Viet Nam

EDS-405A-SS-SC

MOXA Viet Nam

EDS-405A-SS-SC-T

MOXA Viet Nam

EDS-405A-T

MOXA Viet Nam

EDS-408A

MOXA Viet Nam

EDS-408A-MM-SC

MOXA Viet Nam

EDS-408A-MM-SC-T

MOXA Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

RPS0700MR021A01

MTS Sensor Vietnam

EP00360UD341A01 (EPS0385MD601A0)

MTS Sensor Vietnam

252182

MTS Sensor Vietnam

254257

MTS Sensor Vietnam

403508

MTS Sensor Vietnam

EP00400MD341A01

MTS Sensor Vietnam

EP00600MD841R3

TTLBMA24B1

Greystone Viet Nam

TTLBMD24E1

Greystone Viet Nam

TTLBMD24D1

Greystone Viet Nam

TTLBMD24C1

Greystone Viet Nam

TTLBMD24B1

Greystone Viet Nam

TTLBMA24F1

Greystone Viet Nam

TTLBMA24E1

Greystone Viet Nam

TTLBMA24D1

Greystone Viet Nam

TTLBMA24C1

Greystone Viet Nam

TTLBMD24F1

Greystone Viet Nam

MOXA Vietnam

EDS-G205A-4PoE-1GSFP-T

MOXA Vietnam

EDS-408A-MM-ST

MOXA Vietnam

EDS-G308-2SFP-T

MOXA Vietnam

NPort IA5250A

Bot bai