IM-6700A-8TX - Fast-Ethernet-module-with-8-10-100T(X)-ports-mo-dun-chuyen-mach-nhanh-moxa-viet-nam-moxa-taiwan-song-thanh-cong-viet-namTop bai

IM-6700A-8TX - Mô-đun chuyển mạch nhanh - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam - Fast-Ethernet-module-with-8-10/100T(X)-ports

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Sensor đo độ rung
+ Bently Nevada
+ MANUFATURER NO.3536
+ VELOMITOR
+ PN: 330500-00-00
+ 100mV / in/ s (4mV/mm/s)
+ t°:  -55°C ≤ ta≤121°C.
+ made in USA

Bently Nevada

3500/15-05-05-00
Power Supply

Bently Nevada

Model: 3500/22-01-02-00
Transient Data Interface (3500/22M)

Bently Nevada

Model: 3500/25-01-01-00

Bently Nevada

Model: 3500/42-01-00 (3500/42M)

Bently Nevada

Model: 3500/50-01-00 (3500/50M)

Bently Nevada

Model: 3500/33-01-00 (3500/33)

Bently Nevada

Model: 3500/33-01-00 (P/N 3500/33)
Relay contacts rated: Max 5A; Max 250VAC
Timer relay rated: Max 2A; Max 220VAC

Bently Nevada

Model: 3500/42-01-00 (3500/42M)

Bently Nevada

Model: 3500/15-05-05-00
Power Supply (High Voltage 
~AC PIM
175-264 VAC
2.3A; 47-63Hz)

Bently Nevada

Model: 3500/25-01-01-00

Bently Nevada

Model: 3500/22-01-02-00
Transient Data Interface (3500/22M)

Bently Nevada

Model: 3500/50-01-00 (3500/50M)

Bently Nevada

3500/15-05-05-00
Power Supply

Bently Nevada

Model: 3500/22-01-02-00
Transient Data Interface (3500/22M)

Bently Nevada

Model: 3500/25-01-01-00

Bently Nevada

Model: 3500/42-01-00 (3500/42M)

Bently Nevada

Model: 3500/50-01-00 (3500/50M)

Bently Nevada

Model: 3500/33-01-00 (3500/33)

Bently Nevada

Model: 3500/53-02-00

Bently Nevada

Model: 3500/45-01-00

Bently Nevada

Model: 3500/33-01-00 (3500/33) - Relay contacts rated: Max 5A; Max 30V
Timer relay rated: Max 2A; Max 30V

Bently Nevada

Model: 3500/42-01-00 (3500/42M)

Bently Nevada

Model: 3500/25-01-01-00

Bently Nevada

Model: 3500/15-05-05-00
Power Supply (High Voltage 
~AC PIM
175-264 VAC
2.3A; 47-63Hz
250V/6.25A)

Bently Nevada

Model: 3500/22-01-02-00
Transient Data Interface (3500/22M)

Bently Nevada

Model: 3500/50-01-00 (3500/50M)

Bently Nevada

Model: 3500/53-02-00

Bently Nevada

Model: 3500/45-01-00 (Relay contacts rated: Max 5A; Max 30V
Timer relay rated: Max 2A; Max 30V)

Bently Nevada

Model: 1900/65A-00-00-00-00-00

Bently Nevada

 

 

 

Bot bai