ioLogik-E1241-Ethernet-switch-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-viet-nam-mkt-stc - Copy (3)thong tin lien he ThienSTC 2

ioLogik-E1241 - Ethernet switch - Bộ chuyển đổi tín hiệu - Moxa Việt Nam - Song Thành Công Việt Nam

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Yokogawa Vietnam

Correct Code: DX1012-3-4-3

(DX1012) Recorder ; Note: Recheck code khi order

Yokogawa Vietnam

Model: DX1006-3-4-2

Recorder

TWK-ELEKTRONIK Vietnam

Code: 14594

IW254/64-0,5-A24 Inductive Linear Transducer

TWK-ELEKTRONIK Vietnam

Code: 15430

IW254/220-0,5-A19 Inductive Linear Transducer

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67078 - PROFINET / M-Bus- ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67602 - PROFINET / Modbus Master - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67603 - PROFINET / Modbus Slave - ADFweb Vietnam   

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products-Data loggers- HD67054 - Concentrator M-Bus / Rs232- ADFweb Vietnam   

ADF Web Vietnam

VS-10FXT-1-LP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FMT-1-LP

NSD Corp Viet Nam

VS-10FXDT-1-LP

NSD Corp Viet Nam

VS-10F-1-VP

NSD Corp Viet Nam

80V/240A/2400W

PNCYS Viet Nam

80V/480A/2400W

PNCYS Viet Nam

250V/120A/2400W

PNCYS Viet Nam

RHN2800MR021A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0070MD531P102

MTS Sensor Viet Nam

RPU0025MD531P102

MTS Sensor Viet Nam

RHM0690MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHS1000MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHM0400MF051A01

MTS Sensor Viet Nam

MTS Sensor Vietnam  EP00960MD341A0

MTS Sensor Viet Nam

PR-LX

Pora Viet Nam

PR-LX-100TD

Pora Viet Nam

PRTL-PA

Pora Viet Nam

PRTP-T

Pora Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-75-F - Aii (Advanced Instrument Inc)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

ppm Oxygen Sensor - GPR-12-100-4 - Aii (Advanced Instrument Inc)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

ppm Oxygen Sensor - GPR-12-100-M - Aii (Advanced Instrument Inc)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

ppm Oxygen Sensor - GPR-12-100-MH - Aii (Advanced Instrument Inc)

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Geokon Vietnam

Model: 6000-2MD-50

Geokon Vietnam

Model: GK-604D-6

Voegtlin Vietnam

Model: GSC-C9SA-BB12

CE150-200

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE150-250

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE150-1000

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

 

thong tin lien he ThienSTC