Hổ trợ trực tuyến

Mr Thiên Skype Me™!
thien@songthanhcong.com
0928.197.780 - 0916.881.145

Danh mục sản phẩm

Lượt truy cập

Đang online 1
Lượt truy cập 282784

IS-mB1-R/R – Đèn báo hiệu – E2S Việt Nam – Song Thành Công đại diện – IS minialite Red/Red ANZEx

list-cod-ekho-1007.png

Liên hệ tư vấn

Mr Thiên

thien@songthanhcong.com

0928.197.780

live:phucthien_2

IS-mB1-R/R – Đèn báo hiệu – E2S Việt Nam – Song Thành Công đại diện – IS minialite Red/Red ANZEx

 
IS-mB1-R-R-den-bao-hieu-e2s-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dien-IS-minialite-Red-Red-ANZExTop bai

IS-mB1-R/R – Đèn báo hiệu – E2S Việt Nam – Song Thành Công đại diện – IS minialite Red/Red ANZEx

 
Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
BEXS120E12DC E2S Viet Nam
BEXS120E230AC E2S Viet Nam
BEXS120E24DC E2S Viet Nam
BEXS120E48DC E2S Viet Nam
BEXH120DFAC115EMSVX E2S Viet Nam
BEXH120DFAC230EMSVX E2S Viet Nam
BEXH120DFDC024EMSVX E2S Viet Nam
BEXH120DRAC115EMSVX E2S Viet Nam
BEXH120DRAC230EMSVX E2S Viet Nam
BEXH120DRDC024EMSVX E2S Viet Nam
BEXTS110DFAC115EMSVX E2S Viet Nam
BEXTS110DFAC230EMSVX E2S Viet Nam
BEXL15DFR008EMSVX E2S Viet Nam
BEXL15DFR016EMSVX E2S Viet Nam
BEXL15DFV100EMSVX E2S Viet Nam
EDS-305-M-ST-T MOXA Viet Nam
EDS-305-S-SC MOXA Viet Nam
EDS-305-S-SC-80 MOXA Viet Nam
EDS-305-S-SC-T MOXA Viet Nam
EDS-305-T MOXA Viet Nam
EDS-308 MOXA Viet Nam
EDS-308-MM-SC MOXA Viet Nam
EDS-308-MM-SC-T MOXA Viet Nam
EDS-308-MM-ST MOXA Viet Nam
EDS-308-MM-ST-T MOXA Viet Nam
EDS-308-M-SC MOXA Viet Nam
EDS-308-M-SC-T MOXA Viet Nam
EDS-308-S-SC MOXA Viet Nam
EDS-308-S-SC-80 MOXA Viet Nam
EDS-308-S-SC-T MOXA Viet Nam
CEWE Instrument / a Secure brand Vietnam Code: DPT611-15F
Description : Programmable transmitter for various metrics
for 1-phase connection ; Measuring current: 1/5 A
Measuring voltage: 3 x 57.5 – 240 V (conductorearth)
Frequency: 50/60 Hz ; 2 x outputs: … 20 mA
Auxiliary voltage: 80 – 276 V AC / DC
with micro USB port; Accuracy class: 0.5; according to IEC 688-2
CEWE Instrument / a Secure brand Vietnam Code: DPT612-152
Description : Programmable transmitter for DC
Measuring current: 0-20 mA directly, or 0-300mV through shunt
2 x outputs: … 20 mA; Auxiliary voltage: 80 – 276 V AC / DC
with micro USB port; Accuracy class: 0.5; according to IEC 688-2
CEWE Instrument / a Secure brand Vietnam Code: DPT623-15F
Description : Programmable transmitter for various
Sizes (current, voltage, LF, active and reactive power) for 3-phase connection; Measuring current: 1/5 A
Measuring voltage: 3 x 57.5 – 240 V (conductorearth)
Frequency: 50/60 Hz; 2 x outputs: … 20 mA
Auxiliary voltage: 80 – 276 V AC / DC; with micro USB port
Accuracy class: 0.5; according to IEC 688-2
Bot bai

Bài viết liên quan