ETOS-50NX-E01-may-chu-truyen-thong-cong-nghiep-ac&t-system-viet-nam-song-thanh-cong-Industrial-Network-ControllerTop bai

ETOS-50NX-E01 – Máy chủ truyền thông công nghiệp – AC&T System Việt Nam – Song Thành Công – Industrial Network Controller

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

TN-5510A-2GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-2GTXBP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-8PoE-2GTX-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-8PoE-2GTX-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-8PoE-2GTXBP-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-8PoE-2GTXBP-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-2GLSX-ODC-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-2GLSX-ODC-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5510A-8PoE-2GLSX-ODC-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5516A-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5516A-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5516A-8PoE-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5516A-8PoE-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

TN-5508A-WV-T

MOXA Viet Nam

TN-5508A-WV-CT-T

MOXA Viet Nam

GNEXCPVAR7-V=24

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR7-V=48

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR8-E=ED1

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR8-E=EXXXR

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR8-E=EXXXZ

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR9-S=LED

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR9-S=SD1

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR9-S=SXXXR

E2S Viet Nam

GNEXCPVAR9-S=SXXXZ

E2S Viet Nam

GNEXJ2D01EMSVX

E2S Viet Nam

D1XS1FAC230EMSVX

E2S Viet Nam

D1XS1FDC024EMSVX

E2S Viet Nam

D1XS1RAC230EMSVX

E2S Viet Nam

D1XS1RDC024EMSVX

E2S Viet Nam

D1XS2FAC230EMSVX

E2S Viet Nam

Autel Vietnam

Model:RPBid-6 Pilot Box

(Anti Explosion: ATEX22)

MTS Sensor Vietnam

Code.: LPTMD1N11B5FEI3M03340S

Liquid Level Transmitter

MTS Sensor Vietnam

Code: 252961-2

FLOAT, 3.5″ OD SST W/W .54 SG

MTS Sensor Vietnam

Code: 280494-1

(280494-X) Assy, Final Red Lion Meter/Hsg

PR Electronics

Model: 7501A3A2A11

PR Field mounted HART Temperature Transmitter

Hans-Schmidt Vietnam

Model: RTM-400

Tension Meter for Belts

Unitronics Vietnam

Code: V1040-T20B

V1040 COLOR OPLC,10.4″ ,TOUCH

Unitronics Vietnam

Code:  V200-18-E4XB

IO MODULE,18/17IN/TOUT,4UN/AN,IS

Gessmann Vietnam

New part no.  V64B52D-01ZC+01ZC

Multi axis Controller V64 LEFT ; Palm grip B6

Bot bai