BTL1RM7-BTL7-E501-M0180-B-KA10-cam-bien-tuyen-tinh-baluff-viet-nam-song-thanh-cong-Micropulse-Linear-DisplacementTop bai

BTL1RM7 – BTL7-E501-M0180-B-KA10 – Cảm biến tuyến tính – Baluff Việt Nam – Song Thành Công – Micropulse Linear Displacement

Thông tin kĩ thuật sản phẩm

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

OnCell G3251

MOXA Viet Nam

OnCell G2111

MOXA Viet Nam

OnCell G2151I

MOXA Viet Nam

OnCell G2111-T

MOXA Viet Nam

EDR-810-2GSFP

MOXA Viet Nam

EDR-810-2GSFP-T

MOXA Viet Nam

EDR-810-VPN-2GSFP

MOXA Viet Nam

EDR-810-VPN-2GSFP-T

MOXA Viet Nam

EDR-G903

MOXA Viet Nam

EDR-G903-T

MOXA Viet Nam

B450TDB250B/Y

E2S Viet Nam

B350TLA030B/Y

E2S Viet Nam

B350TLA230B/Y

E2S Viet Nam

B350TSB250B/Y

E2S Viet Nam

B300RTH012B/Y

E2S Viet Nam

B300RTH024B/Y

E2S Viet Nam

B300RTH115B/Y

E2S Viet Nam

B300RTH230B/Y

E2S Viet Nam

B400RTH012B/Y

E2S Viet Nam

B400RTH024B/Y

E2S Viet Nam

MTS Sensor Vietnam

Code: LPTMD1N11B5FEI3M14430S

Liquid Level Transmitter

MTS Sensor Vietnam

Code: 252961-2

FLOAT, 3.5″ OD SST W/W .54 SG

MTS Sensor Vietnam

Code.: 280494-1

(280494-X) Assy, Final Red Lion Meter/Hsg

Celduc Vietnam

Replaced by Celduc: SO867070

Single Phase Solid State Relays ; Note: Crydom H12WD4875PG  can be replaced by Celduc SO867070

Celduc Vietnam

Replaced by Celduc: SO942460

25A/12-280Vac/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input

Single Phase Solid State Relays

Celduc Vietnam

Replace by Celduc: SO967460

Single Phase Solid State Relays

Celduc Vietnam

Replaced by Celduc: SO445320

Proportional Controllers

Lumel Vietnam

Code: P41 100E0

1-phase progr. Transducer ; 1:supply 85-253Vac/dc

Greisinger Vietnam

Atmospheric oxygen sensor, open sensor type

GOO370-L10

Foxboro Vietnam

Model: SRI986-CIDS7EAANA-FA

Electro-pneumatic positioner

NOEDING Vietnam

Code: P131-4B0-V17

Description: Pressure transmitter P131 0…50mbar rel

Bot bai