HRTL-96B-m-66.01S-S12-part-no-50108889-cam-bien-quang-do-khoang-cach-leuze-electronic-viet-nam-song-thanh-congTop bai

HRTL 96B M/66.01S-S12 – Part no: 50108889 – Cảm biến quang đo khoảng cách – Leuze Electronic Việt Nam – Song Thành Công

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

MGate EIP3170I-IEX

MOXA Viet Nam

MGate EIP3270-IEX

MOXA Viet Nam

MGate EIP3270I-IEX

MOXA Viet Nam

MGate EIP3170-T-IEX

MOXA Viet Nam

MGate EIP3170I-T-IEX

MOXA Viet Nam

MGate EIP3270-T-IEX

MOXA Viet Nam

MGate 4101-MB-PBS

MOXA Viet Nam

MGate 4101I-MB-PBS

MOXA Viet Nam

MGate 4101-MB-PBS-T

MOXA Viet Nam

MGate 4101I-MB-PBS-T

MOXA Viet Nam

B200FLF230B/[Y]

E2S Viet Nam

B200RAB001

E2S Viet Nam

B200TMA001

E2S Viet Nam

B300RAB001

E2S Viet Nam

B300TMA001

E2S Viet Nam

B400RAB001

E2S Viet Nam

B400TMA001

E2S Viet Nam

B457513040E

E2S Viet Nam

B457523040E

E2S Viet Nam

BB261215E

E2S Viet Nam

Canneed Viet Nam

CND-SST-3

Secure Seal Tester

Canneed Viet Nam

SST-C2

Convex piercing head; Applicable for piercing 2-pc cans

Canneed Viet Nam

SST-C3

Puncture tip assembly

Applicable for plug-in after piercing 2-pc cans and 3-pc cans

CONTRINEX Vietnam

Code: DW-AS-703-M30-002

SAP Nr. 320-420-248

Sew Vietnam

PT1000 temperature sensor

SEW Servogetriebemotor

Bernstein Vietnam

Art. No: 6118119095

SLK-MVTU24UC-55-FX           B

TERWORLD Vietnam

Model: PF090301000037

Kinetrol Vietnam

Model: 094-100

Woonyoung Vietnam

WY3H3C30Z4

Solid State Relay(SSR)

Woonyoung Vietnam

WY3H3C40Z4

IMO Vietnam

Model: VXR2A5-4

Balluff Vietnam

BTL15NH

Balluff Vietnam

BNS02JP

Fluke Process Instrument Vietnam

INFRARED LINESCANNER RAYTMP150-LT-R-0

Lumel Vietnam

Code: P41 100E0

PORA Vietnam

PR-DPA-100.A

PILZ Vietnam

Code: 787056

Description:  PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o

PILZ Vietnam

Code:  374290

Description:  IN-2004-FRKG/PH

Bot bai