WK177L214-cam-bien-tiem-can-Pintsch-tiefenbach-viet-nam-song-thanh-cong-Limit-switchTop bai

WK177S214 – Cảm biến tiệm cận – Pintsch Tiefenbach Việt Nam – Song Thành Công – Limit switch

 

WK177S214  Cảm biến tiệm cận  Pintsch Tiefenbach Việt Nam  Song Thành Công  Limit switch

WK177

 • Thiết kế nhỏ và chắc chắn
 • Kết nối qua cáp
 • Bất kỳ vị trí phù hợp
 • Hầu như không có quán tính do sử dụng các tiếp điểm sậy
 • Hao mòn không đáng kể và bảo trì miễn phí vì các liên lạc được vận hành bởi nam châm
 • Loại bảo vệ: IP 65 theo EN 60529 / IEC 529
 • Chấp thuận cũ: I M2 EEx ia Tôi thực sự an toàn theo Chỉ thị 94/9 / EC

Đối với đo vị trí trung gian và giám sát vị trí cuối bằng các tiếp điểm hoạt động từ tính.

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
DA-SP08-I-EMC4-TB MOXA Viet Nam
DA-IRIG-B-S-02-T MOXA Viet Nam
DA-IRIG-B-S-04-T MOXA Viet Nam
DA-PRP-HSR MOXA Viet Nam
DE-GX02-SFP-T MOXA Viet Nam
DE-FX02-SFP-T MOXA Viet Nam
UC-8112-LX1 MOXA Viet Nam
UC-8131-LX MOXA Viet Nam
UC-8132-LX MOXA Viet Nam
UC-8162-LX MOXA Viet Nam
UC-8112-LX MOXA Viet Nam
UC-8112-LX-CG MOXA Viet Nam
UC-8132-LX-CG MOXA Viet Nam
EXPC-1519-C1-S1-T MOXA Viet Nam
EXPC-1519-C1-S2-T MOXA Viet Nam
ALERTALIGHTVAR3-[B]=M E2S Viet Nam
ALERTALIGHTVAR3-[B]=S E2S Viet Nam
ST-L101HAC230[Y] E2S Viet Nam
ST-L101HAC230[Y]-UL E2S Viet Nam
ST-L101HDC030[Y] E2S Viet Nam
ST-L101HDC030[Y]-UL E2S Viet Nam
ST-L101XAC115[Y] E2S Viet Nam
ST-L101XAC115[Y]-UL E2S Viet Nam
ST-L101XAC230[Y] E2S Viet Nam
ST-L101XAC230[Y]-UL E2S Viet Nam
777300 PNOZ X2.9P , Pilz Viet Nam
787300 PNOZ X2.9P C , Pilz Viet Nam
774310 PNOZ X3 , Pilz Viet Nam
774314 PNOZ X3 , Pilz Viet Nam
774315 PNOZ X3 , Pilz Viet Nam
774318 PNOZ X3 , Pilz Viet Nam
774321 PNOZ X3.1 , Pilz Viet Nam
774322 PNOZ X3.1 , Pilz Viet Nam
777310 PNOZ X3P ,Pilz Viet Nam
787310 PNOZ X3P C , Pilz Viet Nam
777313 PNOZ X3P , Pilz Viet Nam
787313 PNOZ X3P C , Pilz Viet Nam
777314 PNOZ X3.10P , Pilz Viet Nam
787314 PNOZ X3.10P C , Pilz Viet Nam
774730 PNOZ X4 , Pilz Viet Nam
774731 PNOZ X4 , Pilz Viet Nam
774734 PNOZ X4 , Pilz Viet Nam
774735 PNOZ X4 , Pilz Viet Nam
774738 PNOZ X4 , Pilz Viet Nam
774325 PNOZ X5 , Pilz Viet Nam
774326 PNOZ X5 , Pilz Viet Nam

 

Bot bai