MGate-MB3170I-T-bo-chuyen-doi-tin-hieu-moxa-viet-nam-song-thanh-cong-dai-dienTop bai

 

MGate MB3170I-T - Bộ chuyển đổi giao thức - Moxa Việt Nam - Song Thành Công đại diện

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

MTS Sensor Vietnam

Code: ERM0400MD341A01

Temposonics® ER-Series

ELCO Holding Vietnam

OM18-K400VP6

Dwyer Vietnam

Model: 2000-700MM

Magnehelic gauge

Dwyer Vietnam

Model: 2000-700MM

Magnehelic gauge

Minilec Vietnam

Code: 10B8SMP0

Model MBAS 0600 8 windows Annunciator Aux 90-270V

Minilec Vietnam

Code: 10B8SMP0

Model MBAS 0600 8 windows Annunciator Aux 90-270V

Schmersal Vietnam

Code: 101161685

Description: Z4VH 336-11Z-M20-1058

Schmersal Vietnam

Code: 101161685

Description: Z4VH 336-11Z-M20-1058

Steute Vietnam

1045678

ExM 14 PE / 4 bar 2m (ExM 14PE/4 bar ; 14.7.60.9.01)

Honeywell  Vietnam

P/NSZR-MY4-N1-AC220V

4PDT 220 Vac LED General Purpose Relays

Honeywell  Vietnam

P/NSZR-MY4-N1-AC220V

4PDT 220 Vac LED General Purpose Relays

Honeywell  Vietnam

P/NSZR-MY4-N1-AC220V

4PDT 220 Vac LED General Purpose Relays

Showagiken/SGK Vietnam

KC 40A-20A LH

Rotary Joint

Din.al

COUPLINGS TYPE GEL 5000 R-C

Vietnam

Combination bores according to our catalogue.

IFM Vietnam

Code: PN2093

PN-025-RER14-MFRKG/US/ /V Pressure sensor with display

IFM Vietnam

Code: PN2160

PN-600-SER14-MFRKG/US/ /V Pressure sensor with display

IFM Vietnam

Code: PN3571

PN-250-SEG14-MFRKG/US/            /V Pressure sensor with display

IFM Vietnam

Code: PN3593

PN-025-REG14-MFRKG/US/            /V Pressure sensor with display

IFM Vietnam

Code: PN7594

PN-010-REG14-QFRKG/US/    /V Pressure sensor with display

IFM Vietnam

Code: SI5000

Description: SID10ABBFPKG/US-100 Flow monitor

IFM Vietnam

Code: TD2217

TD-050CFED06-A-ZVG/US Temperature transmitter with display

IFM Vietnam

Code: TR2439

TR-000KDBM12-MFPKG/US/ Evaluation unit with display

IFM Vietnam

Code: TR7439

TR-000KDBM12-QFPKG/US/ Evaluation unit with display

IFM Vietnam

Code: IF0311

IFK2004BAROA/SL/LS-100AK    RT Inductive sensor

IFM Vietnam

Code: IGT205

IGKC008BASKG/M/V4A/US-104-DRS Inductive sensor

IFM Vietnam

Code: II5851

Description: IIK3010-BPKG/US-104 Inductive sensor

IFM Vietnam

Code: IIT205

IIB3014BBPKG/M/V4A/US-104-DPS Inductive sensor

IFM Vietnam

Code: O1D105

Description: O1DLF3KG/IO-LINK Photoelectric distance sensor

IFM Vietnam

Code: OID200

Description: OIDLCPKG/US Photoelectric distance sensor

 

Bot bai