M88200-IRD8800-bo-chuyen-doi-do-rung-IRD-Mechanalysis-viet-nam-song-thanh-cong-vibration-casing.Top bai

 

M88200 , IRD8800 - bộ chuyển đổi độ rung - IRD Mechanalysis Việt Nam - Song Thành Công - Vibration Casing

 

Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:
   
KETT 08 / Warp tension measuring Tensometric Viet Nam
M 120 / Tensile Force Sensor Tensometric Viet Nam
M 130 / Tensile Force Sensor Tensometric Viet Nam
M 1156-LC / Tensile Force Measuring Head Tensometric Viet Nam
M 1356-LC / Tensile Force Measuring Head Tensometric Viet Nam
JUMO Vietnam 404366/000-461-405-512-20-61/000
JUMO Vietnam 902030/80-378-1003-1-8-50-104/330
JUMO Vietnam 902030/10-402-1003-1-6-100-103/330
JUMO Vietnam 902020/10-402-1003-1-9-160-105/330
JUMO Vietnam Part no.: 00413417
902020/10-415-1001-1-9-160-104/000
BWU2798 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2797 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2794 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2793 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2775 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2742 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2729 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2720 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2647 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2642 Bihl+Wiedemann Viet Nam
BWU2615 Bihl+Wiedemann Viet Nam
SONFL1HAC115[X]/[Y]-UL E2S Viet Nam
SONFL1HAC230[X]/[Y] E2S Viet Nam
SONFL1HAC230[X]/[Y]-UL E2S Viet Nam
SONFL1HDC024[X]/[Y] E2S Viet Nam
SONFL1HDC024[X]/[Y]-UL E2S Viet Nam
SONFL1XDC012[X]/[Y]-H E2S Viet Nam
SONFL1XDC024[X]/[Y]-H E2S Viet Nam
SONFL1HDC012[X]/[Y]-H E2S Viet Nam
SONFL1HDC024[X]/[Y]-H E2S Viet Nam
SONORAVAR1-[X]=G E2S Viet Nam
NPort S8458-4S-SC-T MOXA Viet Nam
NPort 5110A MOXA Viet Nam
NPort 5110A-T MOXA Viet Nam
NPort 5130A MOXA Viet Nam
NPort 5130A-T MOXA Viet Nam
NPort 5150A MOXA Viet Nam
NPort 5150A-T MOXA Viet Nam
NPort 5110 MOXA Viet Nam
NPort 5110-T MOXA Viet Nam
NPort 5130 MOXA Viet Nam
SFC-1000/IMS Sinfonia-SHINKO
USB-225 ( USB225 ) Sometech Viet Nam
S9D90-90CH SPG Viet Nam
KTO 011 ( Mod No: 01146.9-00) Stego Viet Nam
HG 140 ( Mod No: 140030-00) Stego Viet Nam
 UVC 2036-2K (Hg F28-11) Steril air Viet Nam
114509 , OUT: 4-20mA IN: 9-33VDC STS Viet Nam
KDE2408RTB1-6A Sunon Viet Nam

 

Bot bai