VRE-P028SAC

NSD Việt Nam

       

VRE-P062SAC

NSD Việt Nam

       

VRE-P062SBC

NSD Việt Nam

       

VRE-P062FAC

NSD Việt Nam

       

VRE-P062FBC

NSD Việt Nam

       

VRE-16TS062FAL

NSD Việt Nam

       

VRE-

P

61

F

K

B

- -

 

P

74

F

K

B

2

 

P

97

F

K

B

2

 

P

101

F

K

B

2

 

16TS

100

F

K

B

2

 

10TP

68

F

K

B

2

 

10TP

101

F

K

B

2

             
             
             
             

Cảm biến Absocoder

Cáp cảm biến mở rộng

Hang rao an toan

Chuyển đổi cáp kết nối

Mô hình điều khiển

   

Loại một lần 

4P-EP-5152- (Max.100m) 

BA-3PEXI-G 

4P-S-0140- (Tối đa.5m)

 

   

VRE-EXIP028SAB

(cáp robot)

Số TT18587 * 1

Đầu ra chuyển đổi NCV-20NBNVP-EXI = Mã nhị phân

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

Đầu ra chuyển đổi NCV-20NGNVP-EXI = Mã màu xám

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.200m) 

 

Đầu ra VARICAM VS-6E-EXI= Công tắc

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

   

Loại đơn quay 

4P-EP-5152- (Max.100m) 

BA-3PEXI-G 

Đầu ra VARIANALG VS-1AN-1-EXI-V1PG VAR = Điện áp analog

   

VRE-EXIP062 □□ B

(cáp robot)

Số TT18588 * 1

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.200m) 

 

NPG-10NAAVP-EXI 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

ABSO PULPUL Đầu ra = A / B / Z giai đoạn pilse

   

Loại đơn 

4P-EP-5152- (Max.100m) 

BA-3PEXI-VT 

4P-S-0140- (Tối đa.5m)

NPG-10NAAVT-EXI 

   

VRE-EXI10TP058MSB

(cáp robot)

No.TC20269

ABSO PULPUL Đầu ra = A / B giai đoạn pilse

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.200m) 

 

 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

 

   

Loại đa lần 

4P-EP-5152- (Max.60m)

BA-4PEXI-MR 

4P-S-0140- (Tối đa.5m)

 

   

MRE-EXI32SP061 □□ B

(cáp robot)

Số TT18761 * 1

Đầu ra chuyển đổi NCV-20NBNMR-EXI = Mã nhị phân

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

Đầu ra chuyển đổi NCV-20NGNMR-EXI = Mã màu xám

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.100m) 

 

 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

Đầu ra chuyển đổi mạng VM-2CC-EXI (CC-Link) = Mã nhị phân

   

Loại Multi-turn 

4P-EP-5152- (Max.100m) 

BA-4PEXI-MR 

Đầu ra VS-10FD-1-EXI 

   

MRE-EXIG □ SP061F □ B

(cáp robot)

Số TT18762 * 1

VARILIMIT = Công tắc, Hiển thị vị trí hiện tại

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.200m) 

 

VS-212DN-EXI (DeviceNet 対 応) 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

VARILIMIT (2 trục) Đầu ra = Công tắc, Định vị

   

Kiểu tuyến tính 

3S-EP-5152- (Max.100m) 

BA-3SEXI-P 

3S-S-0140- 

 

   

(Bộ mã hóa con dưới) 

(cáp robot)

No.TC18136

(Tối đa.5m) -S045

Đầu ra chuyển đổi VL-2-S1-EXI = Mã nhị phân

   

VLS-EXI1.64SS6AB

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

Kiểu tuyến tính 

4P-EP-5152- (Max.60m)

BA-3PEXI-P 

4P-S-0140- (Tối đa.5m)

 

   

VLS-EXI8PSM □□□

(cáp robot)

No.TC18398

Đầu ra chuyển đổi NCV-20NBNLP-EXI = Mã nhị phân

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

Đầu ra chuyển đổi NCV-20NGNLP-EXI = Mã màu xám

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.120m) 

 

VS-10BHC-D-EXI-LP 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

VARILIMIT Đầu ra = Công tắc, Hiển thị vị trí hiện tại

   

Loại xi lanh 

4P-EP-5152- (Max.100m) 

BA-3PEXI-C 

4P-S-0140- (Tối đa.5m)

 

   

IRS-EXI51.2P12 □□ FAB □

(cáp robot)

Số TT18589 * 1

Đầu ra chuyển đổi NCV-30NBNLC-EXI = Mã nhị phân

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.200m) 

 

 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

 

   

Loại xi lanh 

4P-EP-5152- (Max.100m) 

BA-3PEXI-C 

 

   

IRS-EXI51.2P18 □□□ AB □

(cáp robot)

Số TT18590 * 1

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.200m) 

 

 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

 

   

Loại xi lanh 

4P-EP-5152- (Max.100m) 

BA-3PEXI-C 

 

   

IRS-EXI51.2P30 □□ PAB □

(cáp robot)

Số TT18591 * 1

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

4P-EP-S-6465- (Max.200m) 

 

 

   

 

(Cáp tiêu chuẩn)

 

 

   
             
             

MRE-32SP062SAC

32

S

P062

S

A

C

MRE-32SP062SBC

B

MRE-32SP062FAC

F

A

MRE-32SP062FBC

B

MRE-G □ SP062FAC

G □ 

A

MRE-G □ SP062FBC

□: 64,128,160, 256,320