Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

 

 

Greisinger Vietnam

Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH3330

 

No option

 

Greisinger Vietnam

Code: TFS0100E

 

Humidity / Temperature probe für GMH 3330 & 3350

 

WINLING Vietnam

Model: TZ4875A-B

 

Three Phase Zero SCR Power Control

 

WINLING Vietnam

Model: TZ4875A-B

 

Three Phase Zero SCR Power Control

 

GIVI MISURE Vietnam

Model: VI733FR-L-230V-0-10

 

Digital Readout

 

ELCIS Vietnam

Model: I/Z59C15-1024-1230-BZ-Z-VL-R-01

 

Greenco Vietnam

Model: 2RB510-7AA11

 

Ring Blower

 

Qlight Vietnam

Model: SEN25-WA-24

 

Electric Horn

 

Qlight Vietnam

Model: SEN25-WS-12

 

Electric Horn

 

Qlight Vietnam

Model: S180R-FT-24-R

 

Warning light

 

Qlight Vietnam

Model: S80L-BZ-24-R

 

Warning light

 

Qlight Vietnam

Model: S80L-24-R

 

Warning light

 

Cutex Viet Nam

Mode: TBC-50SH  -  Woven label cutter./ Size: 90mm

 
 

FIMET Vietnam

Type: A280M4

 

FIMET 3-Ph Motor 90kW, 4P, IP55, F ,660/380V,50Hz Interchangeable with S/N: 2335301520

 

Honeywell Vietnam

Model: SZX-SMF-14N

 

Relay Sockets & Hardware

 

Woonyoung Vietnam

Model: WY-R05AA 10/5A

 

Indicator (10/5A, 2.5CL, 50/60Hz)

 

Woonyoung Vietnam

Model: WY-R05AA 30/5A

 

Indicator (30/5A, 2.5CL, 50/60Hz)

 

HTM Sensor Vietnam

Model: LCM1-1812P-ARU4

 

Proximity Sensor

 

HTM Sensor Vietnam

Model: WCN1-1808P-ARL4-PTFE-100C

 

Proximity Sensor

 

United Electric Viet Nam

Series       : 100

 

Model       : H100-171-M201- QC1

 

Enclosure : Die cast aluminum, epoxy powder

 

coated, gasketed, captive cover screws

 

United Electric Viet Nam

Series   : 100

 

Model  : H100-191-M201-M446-QC1

 

Enclosure : Die cast aluminum, epoxy powder coated, gasketed, captive cover

 

United Electric Viet Nam

Series   : 12

 

Model   : 12SHDN6G-M201-M446-QC1

 

Enclosure: SS316