Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Katronic Technologies Vietnam

Model: KF150-2-03-1-1-0CDRB-1-0-0-0-000/SU

KF150 Ultrasonic flow meter KATflow 150, serial interface RS 232, operating instructions

HD67580-A1

ADF Web Vietnam

HD67601

ADF Web Vietnam

HD67602 

ADF Web Vietnam

HD67603

ADF Web Vietnam

HD67118

ADF Web Vietnam

VS-10EXDT-1-P STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10E-1-V1PG STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EX-1-V1PG STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EM-1-V1PG STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10ED-1-V1PG STYLE1

NSD Corp Viet Nam

CTHS-28 (7.5 kw)

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHS-28 (11 kw)

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSH-30

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSH-50

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSH-100

Crutec Dust Zero Viet Nam

SE - 600

PNCYS Viet Nam

SE - 1500

PNCYS Viet Nam

SP - 75

PNCYS Viet Nam

SP - 150

PNCYS Viet Nam

SP - 240

PNCYS Viet Nam

RD2S0350MD701S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHM0290MD071S1B2100+201542

MTS Sensor Viet Nam

RHM0850MP101S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0210MP201S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

EPS01050MD341A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0650MF01S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1900MP051S1B4100

MTS Sensor Viet Nam

RHS0260MP101S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

GPS2050MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

MHC0180MR30A3A01

MTS Sensor Viet Nam

RPS0600MP011S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

RHS1950MN021SB1100

MTS Sensor Viet Nam

RD4BR4B0650MD53P102

MTS Sensor Viet Nam

RHM0340MP031S1G3100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0140MF051V01

MTS Sensor Viet Nam

PR-SV-S501FH

Pora Viet Nam

PR-SV-501FH

Pora Viet Nam

PR-SV-701FH

Pora Viet Nam

PR-SV1-550FH

Pora Viet Nam

PR-SV1-750FH

Pora Viet Nam

PSR-12-223-IT

Advanced Instrument Inc Viet Nam

PSR-12-223-L

Advanced Instrument Inc Viet Nam

PSR-12-223-L

Advanced Instrument Inc Viet Nam

PSR-12-243

Advanced Instrument Inc Viet Nam

PSR-12-OX-1

Advanced Instrument Inc Viet Nam