Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

Ziehl-Abegg Vietnam

Part No.: 125332

Type: FH065-VDP.6N.V7

Axial fan with curved diecast blades and half size inlet cone wire guard

Ziehl Vietnam

Model: TR600

ZIEHL Temperature Controller  With RS485

Danfoss Vietnam

Part No.: 084H4501

AKS 4100

Dongguan Hitfar Vietnam

Model: ZG-UHF05

ULTRA-HIGH FREQUENCY INDUCTION HEATING MACHINE

Dongguan Hitfar Vietnam

Model: ZG-MF300

ULTRA-HIGH FREQUENCY INDUCTION HEATING MACHINE

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67138 - DeviceNet / Modbus (to link: Master DeviceNet <--HD67138--> Master Modbus) - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67141 - DeviceNet / Modbus (to link: Master Modbus <--HD67141--> Slaves DeviceNet ) - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67151 - DeviceNet / Modbus (to link: DeviceNet Master <--HD67151--> Slaves Modbus) - ADFweb Vietnam    

ADF Web Vietnam

VS-10EMT-1-C STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EDT-1-C STYLE1

NSD Corp Viet Nam

VS-10EXDT-1-C STYLE1

NSD Corp Viet Nam

CTTM-400S

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSM-100

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSM-150

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTSM-200

Crutec Dust Zero Viet Nam

DR - 120

PNCYS Viet Nam

DRP - 240

PNCYS Viet Nam

DRH - 120

PNCYS Viet Nam

DRT - 480

PNCYS Viet Nam

RHM0050MP071S1B6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM4030MP021S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0280MP071S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

RH-M-0300M-D60-1-A01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0500MD601A21+370423

MTS Sensor Viet Nam

PR-WIR-070

Pora Viet Nam

PR-WIR-140

Pora Viet Nam

PR-LPS

Pora Viet Nam

PR-DU30W

Pora Viet Nam

PR-DU50W

Pora Viet Nam

ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-IT_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS Vietnam

Advanced Instrument Inc Viet Nam

ppm Oxygen Sensor_XLT-12-123-T2_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS Vietnam

Advanced Instrument Inc Viet Nam

ppm Oxygen Sensor_XLT-12-OX-2_Aii (Advanced Instrument Inc)_ANS Vietnam

Advanced Instrument Inc Viet Nam

4000 Series DE43F

Flotron Flowmeter Viet Nam

4000 Series DE43W(DN ≤100)

Flotron Flowmeter Viet Nam

KA15 (4AM AIR MOTOR (1.5HP))

Flotron Flowmeter Viet Nam

KA25 (6AM AIR MOTOR (4.0HP))

Flotron Flowmeter Viet Nam

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSL-310

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSS-310A 

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BSL-330/1

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BZ-500/01

Autronica-Oil & Gas Vietnam

Model: BN-500/EX