Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

WERMA Vietnam

Code: 860.000.06

WIN ethernet master 115-230VAC BK

WERMA Vietnam

Code: 860.640.02

WIN slave KombiSIGN 71 24VAC/DC BK

WERMA Vietnam

Code: 649.000.03

AndonLIGHT KS72  GN/YE/RD

Tempa Pano Vietnam

TEK 600x48Ux1200mm (WxHxD)

19" Floor Standing Rack Cabinet  Perforated (Honeycomb) Front & Back Door with Doublebit Swinghandle Lock ; System ; Screwable Side Panels

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67238 -Fiber Optic / 485

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67035 -Fiber Optic / 485

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485-  HD67036 -Fiber Optic / 485

ADF Web Vietnam

VS-10FXD-1

NSD Corp Viet Nam

VS-10FT-1

NSD Corp Viet Nam

VS-10FDT-1

NSD Corp Viet Nam

VS-10FXT-1

NSD Corp Viet Nam

VS-10FMT-1

NSD Corp Viet Nam

CTHL-050

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTHL-075

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTAS-38

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTAS-50

Crutec Dust Zero Viet Nam

CTOD-100

Crutec Dust Zero Viet Nam

PD - 25

PNCYS Viet Nam

PD - 65

PNCYS Viet Nam

PD - 110

PNCYS Viet Nam

PT - 65

PNCYS Viet Nam

LHMR05M01501A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM1500MD531P102

MTS Sensor Viet Nam

GHM1220-S3-DH03-V01 

MTS Sensor Viet Nam

RHM1560MP071S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHM0300MP301S2B6100

MTS Sensor Viet Nam

PR-DL10W

Pora Viet Nam

PR-B20N

Pora Viet Nam

PR-S30W

Pora Viet Nam

PR-MES

Pora Viet Nam

Oxygen  Purity Sensor - GPR-11-120-4-AP

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen  Purity Sensor - GPR-11-120-OP

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen  Purity Sensor - GPR-11-120-RT

Advanced Instrument Inc Viet Nam

NCF-100(A/B/C/D)-100

Flotron Flowmeter Viet Nam

NCF-100(A/B/C/D)-110

Flotron Flowmeter Viet Nam

NCF-100(A/B/C/D)-120

Flotron Flowmeter Viet Nam

PROVA Vietnam

Model: PROVA 710

Allen Bradley Vietnam

Model: 193-EC5ZZ

Allen Bradley Vietnam

Model: 193-ECPM2

CE20-200

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE20-280

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE20-350

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM