Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

SICK Vietnam

Code: 6037671

UM30-213115

Analox Vietnam

Part no: 9100-9212-2

Analox 9212-2 ; Oxygen Sensor for Analox 1000

Eletta Vietnam

The D-Series is a 1:1 replacement for the R-Series!

251011015

Type D5 GL15 Flow rate 1-5 l/min

In case of order please specify medium and direction of flow.

PROVA Vietnam

Model: PROVA 710

Micro-Ohmmeter

Allen Bradley Vietnam

Model: 193-EC5ZZ

OVERLOAD relays

Allen Bradley Vietnam

Model: 193-ECPM2

Panel Mount

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67507 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67508-A1-232 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67508-A1-485 -– Modbus TCP Slave / Modbus Master Converter

ADF Web Vietnam

232/485 Serial Products- Adapters Rs 485- HD67510 -Modbus TCP / Modbus

ADF Web Vietnam

VS-10FMT-1-L

NSD Corp Viet Nam

VS-10FXDT-1-L

NSD Corp Viet Nam

VS-10F-1-LC

NSD Corp Viet Nam

VS-10FD-1-LC

NSD Corp Viet Nam

80V/40A/200W/4CH

PNCYS Viet Nam

250V/20A/200W

PNCYS Viet Nam

500V/10A/200W

PNCYS Viet Nam

80V/60A/300W

PNCYS Viet Nam

RHM0820MP081S1G5100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0420MD701S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

RHM1500MP021S2G6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0155MP101S1B1B6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0270MD701

MTS Sensor Viet Nam

RHM0290MP101S1G6100 

MTS Sensor Viet Nam

PR-DTC-4100

Pora Viet Nam

PTC-303D

Pora Viet Nam

PR-DT-3000

Pora Viet Nam

PR-DT-3100

Pora Viet Nam

PR-DTC-2000

Pora Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-32-M

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-32-MD

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-32-MDS

Advanced Instrument Inc Viet Nam

Oxygen Sensor - GPR-11-32-RT

Advanced Instrument Inc Viet Nam

AE-450/500-DN70-(Flange Rating)

Flotron Flowmeter Viet Nam

US-(025-400mm)

Flotron Flowmeter Viet Nam

DS-(025-400mm)

Flotron Flowmeter Viet Nam

KC-(025-300mm)

Flotron Flowmeter Viet Nam

Katronic Technologies Vietnam

Model: KF150-2-03-1-1-0CDRB-1-0-0-0-000/SU

Katronic Technologies Vietnam

Model: K1N-1-1-50-J-C005

Katronic Technologies Vietnam

Model: KF200-1-03-1-1-1-0

Katronic Technologies Vietnam

Model: K1N-1-1-50-P-E005

CE40-700

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE40-800

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM

CE40-1050

HIGH PRESSURE WATER BLASTERS - DENJET VIET NAM