Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

 

Portable Ultrasonic Liquid Level Indicator

Portalevel Max - Máy đo mức cầm tay bằng sóng siêu âm (2290334-COMX)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Liquid Level Indicator

Portalevel Mini- Máy đo mức cầm tay bằng sóng siêu âm (2290334-MINI)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Liquid Level Indicator

Portalevel Standard - Máy đo mức cầm tay bằng sóng siêu âm (2290334)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Liquid Level Indicator

Portalevel Original - Máy đo mức cầm tay bằng sóng siêu âm (2290334)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Liquid Level Indicator

Portalevel Max Marine- Máy đo mức cầm tay bằng sóng siêu âm (2290334-COMXM)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Liquid Level Indicator

Portalevel Marine - Máy đo mức cầm tay bằng sóng siêu âm (2290334-COPM)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Single Echo Thickness Gauge

Portagauge 3 Generation- Máy đo độ dày cầm tay bằng sóng siêu âm (2099382-PG3)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Single Echo Thickness Gauge

Portagauge 4 Generation- Máy đo độ dày cầm tay bằng sóng siêu âm (2099382-PG4)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Ultrasonic Watertight Integrity Tester

Portascanner / WATERTIGHT- Máy kiểm tra độ kín bằng sóng siêu âm (509004-0311)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Ultrasonic Watertight Integrity Tester

Portascanner 520- Máy kiểm tra độ kín bằng sóng siêu âm (509004-0311)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Flow Meter

PORTASONIC - Máy đo lưu lượng cầm tay bằng sóng siêu âm

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Portable Ultrasonic Bearing Indicator

Portamonitor - Thiết bị chỉ báo tình trạng vòng bi (2099568-PMO)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco

Convert cylinder contents’ level height to weight for CO2 & clean agents

Portasteele Calculator - Thiết bị đo trọng lượng thông qua mực nước (CALC-007)

Thiết bị cầm tay siêu âm Coltraco