Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

 

 

RHM0580MP151S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM830MP151S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1400MP051S1G6101

MTS Sensor Viet Nam

 

RPS0600MR011A01

MTS Sensor Viet Nam

 

RPS0900MD601A01

MTS Sensor Viet Nam

 

GHM0790MR101A0

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0450MP051S1G5100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1000MP021S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0590MP071S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1030MD601A01

MTS Sensor Viet Nam

 

ERM1250M0601A0E

MTS Sensor Viet Nam

 

RHS0550MD701S1B1102

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0315MP531P102

MTS Sensor Viet Nam

 

RHS1755MN021S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

 

EPS0550MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0360D701S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM6350MD531P101

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1350MP021S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

 

GHS0125UR052A0

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0065MP151SIG6100

MTS Sensor Viet Nam

 

330106-05-30-10-02-00

Bently Nevada

 
 

AOS4D-160-200A

Kyung Jin Blower Co., Ltd.

 

330186-02

Bently Nevada

 

9711505.076

HERION

 
 

KFD2-STC4-Ex1

Pepperl+Fuchs

 

TP48-N-NDI

MTL SURGE TECHNOLOGIES / EATON

 

SD32X

MTL SURGE TECHNOLOGIES / EATON

 

501/453/UNIV/Os/1/2" NPT/AR 1/2'' NPT, 316SS

Hawke

 

3051TG4A2B21JB4E7M5B1Q4S5QT

Rosemount

 

AF2-08-25A

Konan Electric Co., Ltd

 
 

DKSOHRR

IFM

 

OM-HL-SH-TH

OMEGA

 

CXS65S-00002

TR ELECTRONIC

 

KH-9016-RP

Koino

 

VB2-FSW/FKW/FSW45

TURCK

 

6601590

TURCK

 

SUINT1000RTXL2UA

Tripp Lite

 

Switch áp suất
Model: 5NN-K5-N4-F1A.
Serial: 151028102.
Adjustable Range: 35-375 PSI.
Over range: 1500 PSI.
PROOF: 2500 PSI.
NSX: SOR.

SOR

 

Switch áp suất
Model: 4787778-0FG003
Serial No: 130700556
Adjusttsble range: 25-275 PSI
Overrange: 1500 PSI
Proof: 2500 PSI
NSX:SOR

SOR

 

Switch áp suất
SOR
-Type: 52NN-K117-N4-B1A
-Serial number:131204071
-Over range: 200Psi
-Proof:400Psi

SOR

 

Switch áp suất:
- Model number: 337045-QJC005
- Adjustable range:25-275 PSI
- Over range: 1500 PSI
- Proof: 2500 PSI
- Serial namber: 150301357
- Thông số màng áp suất: DN25 PN1.6RF 316SS

SOR

 

 DS18-250HWC

SULLAIR

 

 LS32-450HWC

SULLAIR

 

Pin Tadiran,  3.6V

Tadiran (Local)

 

IM21-14-CDTRi

TURCK

 

Type: Ni15-M30-4D4X/S90

Turck