Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

 

 

RHM1100MD701S1B4100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0130MP101SIG8100

MTS Sensor Viet Nam

 

RPS2500MD631P102

MTS Sensor Viet Nam

 

ERS0180UD601V0

MTS Sensor Viet Nam

 

EPM0400MD601AO

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM3100MD631P102

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0140MP101S1B1100

MTS Sensor Viet Nam

 

LP46A320-00063

MTS Sensor Viet Nam

 

LHAT007M02002R2

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM04000MD531P102

MTS Sensor Viet Nam

 

RTHM0250MD701S1G1100 + M251416

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0240MP101S1B1100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM6500P031S1G3100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1170MR051A02

MTS Sensor Viet Nam

 

GHM0450MD601A0 

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM470MP151S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1235MD631P102

MTS Sensor Viet Nam

 

GHH0380MD601AO

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1860MP151S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0180MP501SB6107

MTS Sensor Viet Nam

 

FDA 7005

Higen

 

774028

Pilz

 

GTD-2000TX

Gastron

 

GC2B-24V

KSD

 

WATERFLUX 3070F (PIN)

Krohne

 

CELLO 6S

Technolog

 

984M.523109

Ventilation control products

 

BNS0287 - BNS 819-B03-D12-61-12-10

Balluff

 

SRF-900SS

Seojin instech

 

VMR4-2 RP 1 1/2

Elektrogas

 

EV-220 20B G34 30310413401

Danfoss

 

CODE: LB6739-01-CSJ-40X50; ID: 48452-01PA-50101033

Berthold

 

KH-8013

Koino

 

NORGEN 080300

Norgren

 

 

 

 

BAE46

Gestra Flowerserve

 

IN10-30HT-230EXT-T

Kriz sensors

 
 
 

ASK 105.6 1500/5A 10VA CI.0.5

MBS

 

KUEP-3D15-24
POTTER & BRUNFIELD
24VDC
1/4HP, 120VAC
10A, 240VAC
10A, 150VDC

TYCO ELECTRONICS

 

FS-10 / Model Number : a12122700ux0109

Uxcell

 

Transducer IQS450
MFR S3960
PNR 204-450-000-002
A1-B21-H10-10

Matched with TQ 4x2
Sensitivity: 8mV/μm
Cable length: 10m
Material: VCL 140

Vibro-meter

 

Proximity Transducer
Type: TQ402
MFR S3960
PNR: 111-402-000-013
A1-B1-C090-D000-E100-F0-G000-H10
;
Caple length: 10m

Vibro-meter

 

MFR S3960
SER AJ86184
PNR VM600
DMF 092013.
Order No: 55834610010.
Power Supply Unit: 90-264VAC, 400W

Vibro-meter

 

19" Rack ABE 040.
Order No: 204-040-100-012

Vibro-meter

 

CPU-M
Ordet No: 200-595-SSS-1Hh

Vibro-meter

 

IOC-N
Order No: 200-566-000-1Hh

Vibro-meter

 

MPC4
Ordet No: 200-510-SSS-1Hh

Vibro-meter

 

RLC16
Order No: 200-570-000-1Hh

Vibro-meter

 

Type: WDGI 58B-10-10000-ABN-F24-S5
Suply: 10-30VDC
Output : Max 40mA

WACHENDORFF ELEKTRONIK