Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

 

 

RPS-3300MM-B70-1-S1G8100

MTS Sensor Viet Nam

 

GHM0380MD601A2

MTS Sensor Viet Nam

 

GHM0500MRR41R01

MTS Sensor Viet Nam

 

LHMD602M0330 VO-D6100PO

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0100MR100A01

MTS Sensor Viet Nam

 

RPK2750MD701S2G2100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM1585MD70S2B2100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0200MD621C101311250KB/VS

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0400MP061S1B8100

MTS Sensor Viet Nam

 

RPM2200MD521P102

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0700MP151S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0320MD601A01

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0500MR021VO1

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0860MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM0160MD701S2B1100

MTS Sensor Viet Nam

 

RPI0250MD801S2G5102

MTS Sensor Viet Nam

 

RHM2620MD601A01

MTS Sensor Viet Nam

 

RHS0480MP301S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

 

RHS1525MN021S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

 

RH-M-1045M-P10-1-S2B6100

MTS Sensor Viet Nam

 

TP1-0900-101411-102

Novotechnik

 

4121A30A-AA

AMOT CONTROLS

 

CT6S-2P2

Autonics

 

MG-AU-VRK10-TE-L1850/M1700/25

KSR-Kuebler

 

Y250M-6 B5

Cangzhou Jidong Electric

 
 
 

Y2-315L2-4TH

Dacheng Motor

 
 
 

ITD 21 A4 Y82 2048

BaumerThalheim

 

FG-5005

Lutron

 

NBN5-F7-E1

Pepperl+Fuchs

 

N-eupex A610

flender

 

Q64DAN

Mitsubishi

 

Muzo (SKU:100)

Muzo

 

IWG 1002

Auma

 

Type: SQR 07.2 / Motor: SD0R063-4-0,01

Auma

 

EFS 2100-17153

Sensorik Austria

 

TL31-TOS

KIKUSUI

 

WAGO 750-333

WAGO

 

WAGO 750-508
2 OUTPUT

WAGO

 

WAGO 750-432
2 INPUT

WAGO

 

WAGO 750-626

WAGO

 

WAGO 750-660/000-001
8 INPUTS 24VDC

WAGO

 

WAGO 750-625/000-001
24VDC

WAGO

 

WAGO 750-438
2 INPUT

WAGO

 

WAGO 750-485
2 INPUT 4~20mA

WAGO

 

WAGO 750-481/003-000
2 INPUT RTD

WAGO

 

WAGO 750-600

WAGO

 

WAGO 750-602

WAGO

 

WAGO 750-666/000-003
4 INPUT 24VDC
2 OUTPUT 24VDC

WAGO

 

WAGO 750-453
4 INPUT 0/4~20mA

WAGO

 

WAGO 750-460
4 INPUT RTD

WAGO

 

WAGO 750-537
8 OUTPUTS 24VDC

WAGO

 

WAGO 750-665/000-001
4 INPUTS 24VDC
4 OUTPUTS 24VDC

WAGO

 

WAGO 750-553

WAGO

 

WAGO 750-457

WAGO

 

WAGO 750-550
2 OUTPUT 0-100V

WAGO

 

WAGO 750-616/030-000
24VDC/230VAC

WAGO

 

WAGO 750-493
2 INPUTS POWER

WAGO