Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

RHM0515MP021S1G3100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0600MR301A11

MTS Sensor Viet Nam

RD4SD2S3250MD701S1G2101

MTS Sensor Viet Nam

RPM1000D52P102

MTS Sensor Viet Nam

RHM0060NP051S1B8100

MTS Sensor Viet Nam

ERM1300MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM0840MD601V01

MTS Sensor Viet Nam

GHM0890MD602A0

MTS Sensor Viet Nam

RHM0670MR051A01

MTS Sensor Viet Nam

RHN0755MP151S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0400P151S1G2100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0200MP011S2G6100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0370MP021S1G3100

MTS Sensor Viet Nam

GHM0090MR021A1

MTS Sensor Viet Nam

GHM3700MRR41R01

MTS Sensor Viet Nam

RHM0235MP021S108100

MTS Sensor Viet Nam

RHS0150MP101S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

GHM0950R021AO

MTS Sensor Viet Nam

RP02000MD701S2G3104

MTS Sensor Viet Nam

EPV0150MD601AO

MTS Sensor Viet Nam

DN 21000

Drago-automation

MBS1900 (064G6542)

Danfoss

SCP01-250-34-07

Parker

SCP01-010-34-07

Parker

RH35B-2EK.6N.2R

Ziehl-Abegg

RH28M-2EK.3F.1R

Ziehl-Abegg

C10S0DTA0100

YAMATAKE.

546-15-34

Miki pulley

P/N : TVA-M2WGNCM

TOPWORX

Type: S25-FA250 / Model : 151212250R

Eletta

QJ71LP21- 25

Mitsubishi

103-H7123-0740

Sanyo Denki

103-H7123-0440

Sanyo Denki

9000U-C-U1-2-1

Masibus

PR-26 Y

Keller-Druck

F10T2-PS-30W

Koganei

ZS 235-11z-ST

Schmersal

T-50C

Meanwell

S-350-24

Meanwell

Order no: 7760056103
115V~
5A/250V~

Weidmueller

Type: PRO MAX 72W 24V 3A   /  Order No. 1478100000
Input: 100-240V~; 2.0-1.0A
Operational Voltage: 85-277V~/ 80-370VDC
Output: 24VDC 3A

Weidmueller

Màn hình cảm ứng HMI Weinview MT6070iH 7 in

Weintek

Sensor đo nhệt độ
Yamari
- Loại PT100 , 6 dây 
- Đường kính 16 mm , Chiều dài L = 400 , Ren M27 
- Vật liệu sứ đặc biệt chống mài mòn
- PN: M-11088-01
- Yamari
Made in singapore

Yamari

Transmitter đo mức
Model: EJA130A-EMS4A-97DB
NO: 91R618429
Supply: 10.5-42VDC
Output: 4-20mA
MWP:32 Mpa

YOKOGAWA