Ngoài ra công ty Song Thành Công còn cung cấp và phân phối các dòng thiết bị công nghiệp hóa tự động khác:

 

 

RHM0460MD701S1G81000

MTS Sensor Viet Nam

RHS1000MN021S3B6105

MTS Sensor Viet Nam

RHM0220MS531P102

MTS Sensor Viet Nam

MHC0310HS013V100.5V

MTS Sensor Viet Nam

RHM1200MP051S2G6100

MTS Sensor Viet Nam

RH-V0300MD701S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0160MP101S1G1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0950MP051S1G4100

MTS Sensor Viet Nam

PBM2000MD70S2G310400290543

MTS Sensor Viet Nam

RHM2090MD701S2G1100CD70

MTS Sensor Viet Nam

RHS0900MP101S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

EPS0950MD601A0

MTS Sensor Viet Nam

RHS0350MP101S1B6100

MTS Sensor Viet Nam

LHMD0YYM0400A0

MTS Sensor Viet Nam

RHS1100MP041S1B1100

MTS Sensor Viet Nam

RHM0860MP101S1G6100

MTS Sensor Viet Nam

TTMRBM1500AS4B

MTS Sensor Viet Nam

ERH-1000702100MD

MTS Sensor Viet Nam

RP00600MD701S2G3104

MTS Sensor Viet Nam

PHM1200MP151S1G5100

MTS Sensor Viet Nam

LC-P1228AP

Panasonic

BVP-40S

Fine-tek

HRTR 3B/2.1 - Part no: 50107918

Leuze electronic

KFD2-SH-EX1

Pepperl+Fuchs

KCD2-E2L

Pepperl+Fuchs

KT5W-1P1116

Sick

ioLogik E1240

Moxa

NEX 0532 R

EVERLOY

VMIII500Y-72.5/B-100090 WITH CONTROLLER(ED100S)

MR

MGate 4101-MB-PBS

Moxa

RG28P-4EK.4I.1R

Ziehl-Abegg

Model : 383P 40A4F006J1

HISCO

SL85-133-G800XXXXXXX1

Nagano Keiki

PUN-H-6x1-SW (197391)

Festo

PN: 161654632

GF

PN: 161654617

GF

QS-1/8-6 (153002)

Festo

314CRR

PTC Instruments

Part no. 50129140 / ET328I-400F.3/4P-M12

Leuze electronic

100P42C6

Neodyn

60-200-DC

Thermofisher

60500

cpcworldwide

ASK 421.4

MBS AG

F930GOT-BWD-C

Mitsubishi

PAN16-30A

KIKUSUI

TMT-137 RGO

E+H

TMT-137 REO

E+H

Model: AE11408.03 (ER100.90A.M00)

BAR-Watts Industry

AQT420

Vaisala

SQL35.00

SIEMENS

PONZ m0p (773110)

Pilz

ACA 2500-14gm

BASLER

GJ 32X20B

POSU-pneumati

FEP-5301TF-T

Unicom