Transmitter ROSEMOUNT:
Model: 3051CG1A02A1BM5P1S5Q4.
Max Press: 0,0062MPa.
10,5÷55VDC; 4÷20mA.
Range: -2÷2Kpa.

ROSEMOUNT

Model: 0305RC22B11B4L4

ROSEMOUNT

XXXXX-0761-0012

ROSEMOUNT

Transmitter áp suất: ROSEMOUT
+Model: 3051CG4A22A1AM5B4
+ Max  Press: 25 Mpa
+ 10,5 ÷55 VAC, 4÷20 mA
+ Range: 0 ÷ 1 Mpa

ROSEMOUNT

RPM41F7  /  120V
50/60 Hz
B300 PILOT DUTY
1/3 HP/120 VAC
1/2 HP/260 VAC

Schneider

LRE06N
Class: 10A
GB 14048.4
IEC 60947-4-1
Ui: 690~
Uimp: 6KV
Ie: 1-1.6A

Schneider

LC1E0910
TeSys E

Schneider

LAEN11N

Schneider

ZB2-BE101C NO (Normal Open)
AC15-240V-3A
IEC60947-5-1
Ith: 10A
Ui: 600V
Uimp: 6kV

Schneider

Model: 2061
Power supply: 220VAC/50Hz
H20: 0~40Vol%
Output: 4-20mA

SDL

Bộ phân tích độ dẫn:
Model: AX410.
Order number: AX410/50001.
Serial number: 3K672012150254.

ABB

Sensor đo nhiệt độ:
Type: WRNK2-331T.
Sensor: K.
Range: 0÷800oC.
Ø sensor: 5mm.
Chiều dài queo: 500mm.

Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd.

sensor tiệm cận:
Type: Ni15-M30-4D4X/S90

Turck