Code: 2961192
REL-MR- 24DC/21-21 ; MOQ = Packing unit = 10 pcs

Phoenix Contact

Sensor đo oxy hòa tan
Oxy sensor capsule
Part no: 9435300

ABB

Bộ định vị ABB TZIDC
Type: V18345-101055 1001
Softw Rew: 3.0
Supply press:20...90psi
Input: analog 4-20mA

ABB

ACS550-01-045A-4
Input: U1: 3~380…480V; I1: 45A; f1: 48..63Hz
Output: U2: 3~0..U1V; I2N/I2hd: 45/38 A; f2: 0..500Hz
Motor PN/Phd 22/18.5kW
IP21, UL type 1, NEMA 1

ABB

ACS510-01-07A2-4+B055
Input U1: 3~380…480V; I1: 7.2A; f1:48…63Hz
Output U2: 3~U1 V; I2N: 7.2A; f2: 0…500Hz
Motor PN:3KW
IP54

ABB

Thiết bị phân tích độ dẫn
 ABB AX410
 AX410/10001
 Serial: 3K672013090110
 U: 100-240VAC; 50/60Hz; 10W

ABB

Transmitter áp suất
+ Serial number: 3K672013391468
+ Product code: 266HSHMKBB7   L9B6
+ Supply: 10.5÷42 VDC
+ MWP: 14 Mpa
+ LRL/URL: 0.07 Kpa/600Kpa
+ Span limit: 6/600 Kpa

ABB

Switch đo mức (Level switch):
- Model: A75-B-2-012-2-A-O
- Serail: 3K780000091382
- Ren kết nối: 3/4'' NPT

ABB

ALSPA Care Shaft Vibration Model: AC8000

Alstom

AS-S02-2

Alstom

AS-S01-3

Alstom

MODEL NAME: ROTẢRY ENCODER
TYPE: ESTE;
S/N 302101

Angieland Technologies Co., Ltd

Loadcell:
- Model: LANC-133 (Weigh sensor)
- NSX: Angieland technologies Co.,Ltd

Angieland technologies Co.,Ltd

Model: AD16-22D/S31
Đèn hiển thị

APT - China Origin

Switch áp suất
 + CAT NO: B420S
 + Elrating: 15A, 125/250VAC
 + Range: 400 PSI; Proof: 2400 PSI
 + Material: 316ST.ST; Deadband: 7-13
 + Serial: H1502969CN
 + Range: 28kg/cm2 (2800 Kpa); Proof: 168 kg/cm2(16800 Kpa)

ASHCROFT

sensor quang điện:
Type: Q45VR3LV
Điện áp: 24 to 250VAC (50/60Hz)
or 12 to 250 VDC - 5A
Range: 0.08 to 9 m

Banner

Sensorđo mức than bunker 1E
Model:MPS3700SSB2X7AXDMFT-ƯBHBEAX
Nguồn cấp :24V  - Dòng:4-20mA
Khoảng cách đo :0-70m
NSX;BBZ Automation Equipment.Co,Ltd

BBZ Automation Equipment.Co,Ltd