Sensor đo khoảng cách:
 Model: GJCT-15-E
 Type: Plant, Gapmeasupe
  Probe
 Chiều dài dây: 150 mm
 Đường kính mặt ghép: 160 mm
 Đường kính đầu sensor: 100mm
 Chiều dài đầu sensor: 85 mm

DBC (China)

Model: DF9032/03/03 0~50mm
Case Expansion Monitor Module

DEA

Model: DF9011
Precision transient speed monitor

DEA

Model: DF9032
Case Expansion Monitor
Input Voltage: 90-265VAC ; Maximum Current: 0.3A

DEA

Màn hình điều khiển MAM260A(B)(T), CK287M001-1
24VDC, 3W

DENAIR

Bộ điều khiển :
- Modweigh transmitter  MK3 MT8xC
- Serial NO: 47264
 

EMC

ModWeigh Display
Model: MD1C
S/No: 49194
 

EMC

Modweigh:
Modweigh transmitter MK3
MT8XC SHD

EMC

0.50A; 250V
EX06100

Emerson

 0.063A; 250V
EX06102

Emerson

 0.63A; 250V
EX06071

Emerson

1.0A; 250V
EX06104

Emerson

1.25A; 250V
EX06098

Emerson

2.0A; 250V
EX06105

Emerson

3.15A;250V
EX06101

Emerson

 0.5A;125V
1X00030H02

Emerson

0.063A;125V
1X00030H01

Emerson

0.6A;125V
1X00030H05

Emerson

 5.0A; 250V;
Fast acting
4A00120H01

Emerson

10A Power Supply
24VDC Power Supply 10A,240W,50 Hz
24VDC

Emerson Process Management

Cisco 2901  Series

Cisco