Product Condition: 100% NEW
Model: IC660BBD025
GE Block 5/12/24Vdc Sink I/O Block 32 Circuit…

GE IP / GE Intelligent Platform

Product Condition: 100% NEW
Model: IC697PWR724
GE Power Supply 24 Vdc 90 Watts

GE IP / GE Intelligent Platform

Product Condition: 100% NEW
Model: IC697PWR710
Power Supply 120/240 Vac 125VDC 50 Watts

GE IP / GE Intelligent Platform

Product Condition: 100% NEW
Model: IC697BEM731
GE Series 90-70 Genius I/O Bus Controller

GE IP / GE Intelligent Platform

Product Condition: 100% NEW
Model: IC660BBD024
GE Block 12/24Vdc Source I/O 32 Circuits

GE IP / GE Intelligent Platform

Mã số: SE111BGMA0100
Nhiệt độ làm việc: -20°C ~70°C
Dòng điện làm việc: 5A/250VAC
Ngày tháng: 12/30/2015
Mã đơn hàng: AU15120073 – 07
Điện áp: 220VAC
Chất liệu: SUS 304

FINETEK

TXFPB VER 1.2

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

BJSC-01 VER 1.4

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD_HIO VER 3.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

MZD-XK VER 4.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-CY

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-CY VER 3.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-ZK VER 3.3

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

AZD-RJ VER 1.2

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

MZD-HX VER 2.1

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

CTL-02
LV CONTROL TERMINAL

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

KIN-16

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

ATC20A-ZK VER 3.0

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

BJSC-01 VER 1.4

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

ASC-16

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

ASC-16

FUJIAN LONGKING CO.,LTD

MVC 196 E-01

FUJIAN LONGKING CO.,LTD