Model: WRNR2-13T
Can nhiệt ; Sensor: K. ; Range: 0÷565oC ; ACCURACY 1
Chiều dài sensor: 400mm ; Đường kính: 5mm.
 

Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd (SAIC)

Model: WZPM2-002
Sensor ; Platinum RTD PT100
+Lsensor : 23mm ; Øsensor: 6mm ; +Ldây: 3500mm
+Serial No: 2445528 ;

Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd (SAIC)

Model: WSS-574
Đồng hồ nhiệt độ ; Range: 0-100°C ; Chiều dài  sensor: 10,4cm
Đường kính  ren: 2 cm ; Đường kính mặt đồng hồ :15cm
 

Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd (SAIC)

Model: WSS-471
Đồng hồ ; Range: 0 - 150°C ; Chiều dài  sensor: 17,5cm
Đường kính  ren: 1,2cm ; Đường kính mặt đồng hồ:11cm
 

Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd (SAIC)

Model: WSS-471
Đồng hồ ; Range: 0 - 150°C ; Chiều dài  sensor: 17,5cm
Đường kính  ren: 1,2cm ; Đường kính mặt đồng hồ:11cm
 

Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd (SAIC)

Sensor đo nhiệt độ:
Type: WRNK2-331T
Sensor đo nhiệt độ; Sensor: K; Range: 0÷800oC; Ø sensor: 5mm
L : 500mm; Thread size : M16*1.5

Shanghai Automation Instrumentation Co.,Ltd.

Board màn hình van bypass: SITM-250
Mã board:  GDTEK
SIT - MAIN - 1.2
 

Shanghai Automation Instrumentation Factory

Bộ điều áp gia nhiệt CO2:
+ Type: YQT-341, 220 VAC, 150W
+ Pressure: 15 Mpa
+ Range: 0.01 – 0.6 Mpa
 

Shanghai Valve door Factory

ROTARY
TYPE: HLE45-1024L-3F.AC
No. 1101238

SHANGHAI WATANABE ELECTRONIC CO.LTD

(1P) 7MB2337-ONG10-3PG1
(S) N1F4740
230V/50Hz/60VA

SIEMENS

Ultramat 23

SIEMENS

(1P) 7MB2337-OAH00-3CP1
(S) N1F8966
230V/50Hz/60VA

SIEMENS

6ES7 214-1BD23-0XB0

SIEMENS

6ES7 232-0HB22-0XA0

SIEMENS

6ES7 231-0HC22-0XA0

SIEMENS

SIMATIC
S7-200

SIEMENS

Bộ định vị khí nén:
SIEMENS SIPART PS2 i/p Positionner.
6DR5010-0NG00-0AA0.
SW: 4.00.00
Iw=4...20mA

SIEMENS

6ES7317-2FK14-0AB0

SIEMENS