GNExL1

GNExL1 PA 15W - Loa PA - E2S Việt Nam - STC Việt Nam

GNEXB1X05AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC012[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 12V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 24V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB1X05DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB1 5J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X10DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 10J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 115V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X15DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 15J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 115Vac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 230V ac Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 24V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2X21DC048[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2 21J 48V dc Xenon Strobe

E2S Vietnam

GNEXB2LD2AC115[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 115V ac Beacon

E2S Vietnam

GNEXB2LD2AC230[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 230V ac Beacon

E2S Vietnam

GNEXB2LD2DC024[E][M][S][V][X]/[Y]

GNExB2LD2 24V dc Beacon

E2S Vietnam

GNEXS1AC230[M][S][V][X]

GNExS1 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1DC024[M][S][V][X]

GNExS1 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS2AC230[M][S][V][X]

GNExS2 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS2DC024[M][S][V][X]

GNExS2 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1RAC230[M][S][V][X]

GNExS1 115/230Vac Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXS1RDC024[M][S][V][X]

GNExS1 10-30Vdc Alarm Sounder

E2S Vietnam

GNEXL1R008[M][S][V][X]

GNExL1 8 Ohm 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL1R016[M][S][V][X]

GNExL1 16 Ohm 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL1V100[M][S][V][X]

GNExL1 70V Line 15W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2R008[M][S][V][X]

GNExL2 8 Ohm 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2R016[M][S][V][X]

GNExL2 16 Ohm 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXL2V100[M][S][V][X]

GNExL2 70V Line 25W Loudspeaker

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=A

Entries: 3 x M20 & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=B

Entries: 2 x 1/2""NPT & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=C

Entries: 2 x 3/4""NPT & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=D

Entries: 2 x M25 & 1 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=E

Entries: 1 x 1/2""NPT & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=F

Entries: 1 x 3/4""NPT & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=G

Entries: 1 x M25 & 2 x M20

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=H

Entries: 3 x 1/2""NPT

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=I

Entries: 3 x 3/4""NPT

E2S Vietnam

GNEXVAR1-[E]=J

Entries: 3 x M25

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=N

Stopping plug: Nickel Plated`

E2S Vietnam

GNEXVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=1

Bracket/Guard (A2) 304 St/St

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=2

Bracket/Guard (A4) 316 St/St

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=3

Bracket/Guard (A2) 304 St/St & Tag

E2S Vietnam

GNEXVAR3-[S]=4

Bracket/Guard (A4) 316 St/St & Tag

E2S Vietnam

GNEXVAR4-[V]=A1

ATEX / IECEx approved

E2S Vietnam

GNEXVAR5-[X]=R

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

GNEXVAR5-[X]=S

Enclosure colour: Other

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=A

Lens colour: Amber

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=B

Lens colour: Blue

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=C

Lens colour: Clear

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=G

Lens colour: Green

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=M

Lens colour: Magenta

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=R

Lens colour: Red

E2S Vietnam

GNEXVAR6-[Y]=Y

Lens colour: Yellow

E2S Vietnam

GNEXCP6A-BG-[S][M][L][D][X]

GNExCP6A-BG Break Glass Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-BG-[S][M][T][L][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-BG B Glass Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6A-PB-[S][M][D][X]

GNExCP6A-PB Push Button Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-PB-[S][M][T][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-PB Push Button Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6A-PT-[S][M][D][X]

GNExCP6A-PT Tool Reset Call Point

E2S Vietnam

GNEXCP6B-PT-[S][M][T][D][X][V][E][S]

GNExCP6B-PT Tool Reset Call Point

E2S Vietnam

GNEXCPVAR1-[S]=D

Switch type: DPCO

E2S Vietnam

GNEXCPVAR1-[S]=S

Switch type: SPCO

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=B

Stopping plug: Brass

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=N

Stopping plug material: Nylon

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=P

Stopping plug: Nickel Plated

E2S Vietnam

GNEXCPVAR2-[M]=S

Stopping plug: Stainless Steel

E2S Vietnam

GNEXCPVAR3-[T]=D

DIN Rail 8 x 2.5mm terminals

E2S Vietnam

GNEXCPVAR3-[T]=S

Standard 6 x 4mm? terminals

E2S Vietnam

GNEXCPVAR4-[L]=L

Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

GNEXCPVAR4-[L]=N

No Stainless Steel Lift flap (BG version only)

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=N

No duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=P

Metalised Polyester duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR5-[D]=S

Stainless Steel duty label

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=BK

Enclosure colour: Black

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=BL

Enclosure colour: Blue

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=GN

Enclosure colour: Green

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=RD

Enclosure colour: Red

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=RW

Enclosure colour: Red/White

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=YB

Enclosure colour: Yellow/Black

E2S Vietnam

GNEXCPVAR6-[X]=YW

Enclosure colour: Yellow

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=06

System voltage: 6Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=12

System voltage: 12Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=24

System voltage: 24Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR7-[V]=48

System voltage: 48Vdc

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=ED1

Diode IN4007 = ED1

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=EXXXR

Resistor value e.g. E470R = 470 Ohm

E2S Vietnam

GNEXCPVAR8-[E]=EXXXZ

Zener diode e.g. E5V1Z = 5.1V

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=LED

LED = LED indicator

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SD1

Diode IN4007 = SD1

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SXXXR

Resistor value e.g. S1K5R = 1.5K Ohm

E2S Vietnam

GNEXCPVAR9-[S]=SXXXZ

Zener diode e.g. S5V1Z = 5.1V

E2S Vietnam

GNEXJ2D01[E][M][S][V][X]

GNExJ2 Junction Box Ex d

E2S Vietnam

 

Loa PA GNExL1 PA 15W

Loa flameproof GNExL1 PA phù hợp cho các ứng dụng Vùng 1 & Vùng 2.

Phạm vi GNEx có vỏ bọc được sản xuất từ ​​GRP (polyester gia cố bằng thủy tinh), được đúc bằng màu đỏ tự nhiên, nhưng cũng có các màu khác.

Tiếng còi re-entrant có tác động cao, ABS chống cháy. Tất cả các model đều có hai đầu vào cáp M20, các khu vực chấm dứt lớn chứa các đầu vào và ra và một bảo vệ xâm nhập của IP66 / 67.

Đặc điểm kỹ thuật

 

SPL:

102dB +/- 3dB @ 1w @ 1m (Màu hồng)

113dB +/- 3dB @ 15w @ 1m (Đã xếp hạng)

Công suất định mức:

15 Watts RMS

Bản ghi dòng 70v:

15w / 7,5w / 3w / 1w

Đường dây 100v:

15w / 7,5w / 3w / 1w

Trở kháng thấp:

8 Ohm hoặc 16 Ohm

Phân tán:

120 ° @ 1kHz & 32 ° @ 4kHz

Dải tần số:

400Hz đến 8000 Hz

Giám sát đường dây DC:

Tụ điện 2.2µF (Biến áp) Tụ điện 470µF

(trở kháng thấp)

Bảo vệ sự xâm nhập:

IP66 / 67

Vật liệu nhà ở:

GRP

Màu:

RAL3000 Red

(những người khác có sẵn theo yêu cầu)

BExL15 bùng phát:

Tác động cao UL94 V0

& 5VA FR ABS (Màu Đỏ)

Mục cáp:

Dual M20 ISO

Thiết bị đầu cuối:

Cáp từ 0.5 đến 4.0mm².

Độ ẩm tương đối:

95% - Nhiệt đới bổ sung được khuyến cáo cho các ứng dụng có độ ẩm tương đối cao và nhiệt độ môi trường xung quanh cao

Cân nặng:

Đường 70 / 100V: 3.8kg / 8.36Ibs Low imp .: 3.45kg / 7.59Ibs

Mã phần

Phiên bản:

Mã phần:

Loại sản phẩm:

GNExL1

Kiểu:

V100

R008

R016

Biến áp dòng 100V / 70V

8 Ohm trở kháng thấp

16 Ohm trở kháng thấp

Ngừng

vật liệu cắm: [m]

B

N

S

Đồng thau

mạ niken

thép không gỉ

Vật liệu khung: [s]

1

2

3

4

A2 304 thép không gỉ

A4 316 thép không gỉ

A2 304 St / St với trang bị. Tag

A4 316 St / St với trang bị. Thẻ (304)

Phiên bản sản phẩm: [v]

A1

Phê duyệt cho ATEX & IECEx (mặc định)

Màu bao vây: [x]

R

S

Màu đỏ

đặc biệt - liên hệ với bộ phận bán hàng

Thí dụ:

GNExL1R008 [m] [s] [v] [x]

GNExL1R008B1A1R

 

GNExL1 8 Ohm Đồng thau dừng cắm,

khung thép không gỉ 304 , được phê duyệt ATEX & IECEx trong vỏ màu đỏ.

Mã hóa

  • II 2G Ex d IIC T4 Ta. -60 ° đến + 50 ° C
  • II 2G Ex d IIC T3 Ta. -60 ° đến + 70 ° C
  • II 2G Ex d IIB T6 Ta. -60 ° đến + 50 ° C
  • II 2G Ex d IIB T5 Ta. -60 ° đến + 65 ° C
  • II 2G Ex d IIB T4 Ta. -60 ° đến + 70 ° C

thong tin lien he ThienSTC