hd-1150.jpg

thong tin lien he ThienSTC 2

"HD-1100" - "HD-1150" - "Nhiệt kế cầm tay" - "Anritsu Việt Nam" - "Song Thành Công Việt Nam"

Anritsu Vietnam

Model: U-133K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Replaced by: A-233E-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100E

Anritsu Vietnam

Model: U-221K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: S-641K-01-1-TPC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: S-641E-01-1-TPC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: ST-13E-015-TS1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: HHT-43K-10-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1150K

Anritsu Vietnam

Model: ST-25K-050-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Replaced by: A-233K-01-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100K

Anritsu Vietnam

Model: BS-32k-010-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: A-223K-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100K

Anritsu Vietnam

Model: A-223K-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: BS-32k-010-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: CS-03K-010-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: BS-21E-010-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1250E

Anritsu Vietnam

Model: SH-13E-TS1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1250E

Anritsu Vietnam

Code: AT-20E-200-0-TS1-ASP

Anritsu Vietnam

Code: U-111K-00-D0-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: U-133K-00-D0-1-TC1-ANP

Anritsu Vietnam

Replaced by: A-233E-01-1-TC1-ASP

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100E

 

"HD-1100" - "HD-1150" - "Nhiệt kế cầm tay"

Thông số kĩ thuật:

Không thấm nước

Thông số kỹ thuật không thấm nước: tương đương với IPX5

Được bảo vệ chống tia nước - Nước được chiếu ở mọi góc thông qua một vòi phun 6.3mm ở tốc độ dòng chảy 12,5 lít / phút ở áp suất 30kN / m 2trong 3 phút từ khoảng cách 3 mét.

 

 

GIỮ

Nhiệt kế dừng đo bằng phím HOLD và giữ các số đo hiện tại.

 

 

Tự động tắt nguồn

Nhiệt kế sẽ tự động tắt nguồn sau 5 phút.

 

 

Có sẵn 2 loại đầu nối

anp loại

ANP: Đầu nối kích thước thu nhỏ

Model: HD-1 *5*

loại asp

ASP: Đầu nối kích thước chuẩn

Model: HD-1 *0*

 

 

thong tin lien he ThienSTC